KONUYU OKU
32. BEDEVİLERİN VE MÜNAFIKLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MANTIKİ YAPILARI
Bedevilerin Özellikleri

BEDEVİLERİN VE MÜNAFIKLARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MANTIKİ YAPILARI

 

A) BEDEVİLERİN ÖZELLİKLERİ

 

1) Tevbe 101 / 202 - Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır, sen onları bilmezsin biz biliriz, onlara iki kez azap edeceğiz sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.

 

Bedeviler Asr-ı saadette veya günümüzde çok medeni görünmeseler de; 

      a) Menfaatlerine olan konularda,

      b) Ve münafıklıkta oldukça maharetlidirler. 

 

2) Hucurat 14 / 516 - (Ganimet hevesi ile İslam’ ı kabul eden bazı) bedeviler; biz gerçekten iman ettik dediler, Ey Resulüm! Onlara de ki: Siz kalplerinizle iman etmediniz, ancak biz ( kılıç korkusundan ve İslam nimetinden yararlanmak için ) müslüman gözüktük deyin, henüz iman kalplerinize girmemiştir, eğer Allah’ a ve Peygamberine itaat ederseniz sizin amellerinizden (Allah) hiçbir şey eksiltmez, çünkü Allah Gafurdur (mağfireti boldur), Rahimdir (çok merhametlidir).

 

Bedeviler;

      a) Daima ilgi ve menfaat beklentisi için inanan,

      b) Öldürülmemek ve İslam’ ın nimetlerinden yararlanmak için müslüman görünen,

      c) İmanları öze inmeyip de kabukta kalan çok sinsi ve bazen meczupvari insanlardır.

 

Not: Bu nedenle müslümanlar kendileri ile iletişim kuranların Allah için mi, yoksa bedevi bir yaklaşımla menfaat (çıkar) için mi iletişim kurduğunu anlayabilme bilincine ulaşmalıdırlar.

 

3) Hucurat 16 / 516 - Ey Resulüm, bedevilere de ki: Siz dininizi Allah’ a mı öğretiyorsunuz? (Sadece inandık demekle mü’min mi oluyorsunuz? Allah ise göklerdeki ve yerdekileri bilir, Allah her şeyi bilendir 17) Bedeviler: Biz müslüman olduk, bize ikram et (bize yiyecek ver diye), İslam’ a girdiklerini senin başına kakıyorlar. Ey Resulüm, onlara de ki: İslam oluşunuzu benim başıma kakmayın, doğrusu sizi imana, hidayet erdirdiğinden dolayı Allah sizin başınıza kakar, eğer (imanınızda) sadık kimselerseniz.

 

Bedevilerin;

      a) Adeta Allah’ a dinini öğretmeye kalkan,

      b) İnandık demekle mü’min olduğunu zanneden,

      c) Müslüman olduk bize ikram edin diye başa kakan bir özellikleri vardır. 

 

4) Tevbe 97 / 201 - Bedeviler, kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah’ ın Resulüne indirdiği kanunları tanımamaya (cehalete) daha yatkındır, Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. 98) Bedevilerden öylesi vardır ki (Allah yolunda) harcayacağını angarya sayar ve sizin başınıza belalar gelmesini bekler, (bekledikleri) o kötü belâ kendi başlarına gelmiştir, Allah pekiyi işiten ve çok iyi bilendir.

 

Bedeviler,

      a) İnkâr ve münafıklık bakımından oldukça aşırıdırlar,

      b) Allah’ ın ayetlerini tanımamaya yani cehalete daha elverişlidirler,

      c) Allah yolunda her ne harcarsa onu angarya veya ceza öder gibi görerek boşa gittiğini düşünürler,

      d) Kendilerine bir sorumluluk verilmemesi için uğraşırlar, verilirse de o sorumluluğu verenin başına da bir musibet gelmesini isterler.

 

5) Yunus 15 / 209 - ...  Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir dediler.

 

Bedeviler ve bu mantıkta olanlar;

      a) Kapasitelerinin düşük olmasından ötürü vahyi bir türlü kavrayamazlar,

      b) Kur’an sanki peygambere aitmiş gibi görerek;

                  a) Ya içeriğini değiştirmesini,

                  b) Ya da başka bir Kur’an getirmesini isterler.

 

6) Fetih 11 / 511 - Bedevilerden savaşa katılmayanlar, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Bizim için af dile diyecekler, onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.

 

Bedeviler bir savaş veya önemli bir görev çıksa mutlaka mazeret uydurarak;

      a) Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu derler,

      b) Kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyerek münafıklık yaparlar,

      c) Bununla da yetinmeyip bir de “ Bizim için af dileyin “ derler.

 

7) Tevbe 90 / 200 - Bedevilerden (mazeretleri olduğunu) iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler, Allah ve Resulüne yalan söyleyenlerle oturup kaldılar, onlardan kâfir olanlara elem verici bir azap erişecektir.

 

Bedeviler ve takipçileri;

      a) Kaytaran ve yalan söyleyenlerle oturmayı tercih ederler,

      b) Genellikle sorumluluklardan kaçabilmek için mazeretler uydurarak izin almaya çalışırlar.

 

8) Hac 11 / 332 - İnsanlardan kimi de Allah’ a dininin bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır isabet ederse ona razı olur ve kararlaşır ve eğer bir bela isabet ederse yüz üstü döner (dinden çıkar), dünya ve ahireti perişan olur, işte bu aldanış apaçık bir ziyandır.

 

Bedeviler ve bu tür mantık sahipleri;

      a) Dinin bir ucundan tutunarak ibadet ederler,

      b) Fayda görürse yoluna devam ederler,

      c) Fakat bir musibet görürse;

                  a) Dememiş miydik?, zaten bunların olacağını biliyorduk diyerek bahanelerle yüz çevirip hem sorumluluktan hem de dinden uzaklaşırlar,

                  b) Böylece hem dünyalarını hem de ahiretlerini perişan ederler.

 

9) Tevbe 109 / 203 - Yapısını Allah korkusu ve rızası üzerine tesis eden kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup da o bina ile birlikte, cehennem ateşinde yıkılan kimse mi? ...

 

10) Tevbe 99 / 201 - Bedevilerden öylesi de vardır ki; Allah’ a ve ahiret gününe inanır   (hayır için) harcayacağını Allah’ ın katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile edinir. Bilesiniz ki o (harcadıkları mal Allah katında) onlar için bir yakınlıktır, Allah onları rahmetine (cennetine) koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan, esirgeyendir.

 

Bu bedevilerden bazı iman edenler ise;

      a) Allah’ a ve ahirete inanırlar,

      b) İnfaklarını Allah’ a yaklaşmak ve peygamberin duasını almak için bir vasıta sayarlar,

      c) Bu verdikleri ile de Allah’ a yaklaşabilir ve cenneti kazanabilirler.

 

SIRADAN BEDEVİLERİN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MANTIKİ YAPILARI NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) İki yüzlülük yapmakta oldukça ustadırlar,

2) Allah’ ın dinini Allah’ a öğretmeye kalkarlar,

3) İbadet etmeksizin inandık demekle kurtulacaklarını sanırlar,

4) İslam’ a yaklaşır gibi olsalar da şükretmeleri gerekirken aksine “ işte inandık, bize ikram edin “ diye başa kakarak minnet altında bırakmaya çalışırlar,

5) Bir savaşa veya bir işe karışmadıkları halde ölüm korkusundan veya menfaat beklentisinden dolayı kalplerine iman girmediği halde müslüman görünür,

6) İnkâr ve münafıklık bakımından oldukça aşırıdır,

7) Kur’an’ ın emirlerini tanımamaya ve cehalete çok yatkındır,

8) İnfak yapacak olsa bunu bir angarya, bir ceza olarak görür,

9) Sorumluluk dağıtan müslümanların başına bir bela gelmesini ister ve bekler,

10) Savaşa veya bir göreve bilerek ve isteyerek katılmaz, sonra da “ mallarımız, ailelerimiz bizi alıkoydu “ diye bahane uydururlar ve af dilerler,

11) Savaştan veya bir işten aklınca kaytarmak için izin isterler ve geride kalanlarla beraber oturmayı tercih ederler,

12) Dinin bir ucundan tutunarak ibadet eder, işi iyi giderse memnun olur ve ibadete devam eder, gitmezse de feveran ederek yüz çevir ve uzaklaşır,

13) Bedevinin imanı, bir uçurumun kenarına evini yapan ve adeta yıkılmasına da bahane arayan bir kimse gibidir.  

                          

İNANAN VE TAKVA BEDEVİLER İSE

 

1) Allah’a ve ahiret gününe inanır,

2) Yaptığı infakı Allah’a yakınlaşmak ve Resulünün duasını almak için yapar,