KONUYU OKU
34. İSRAİL OĞULLARINDAN BERİ YAHUDİLERDE GÖRÜLEN SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLER
Siyonizm’in Hedefleri

BÜYÜK İSRAİL VE DÜNYA HÂKİMİYETİ İÇİN KURULAN SİYONİZMİN HEDEFLERİ

(Bu hedefler Yahudilerce kutsal kitaplardan ve protokollerinden toparlanmıştır)

 

1) Filistin’de;

a) Bir Yahudi devleti kurulmalı,

b) Tüm dünyadaki Yahudiler bu devletin tabii bir uyruğu sayılmalı,

c) Başkenti Kudüs olmalı,

d) Siyon dağına Hz. Süleyman’ ın heykeli dikilmeli bunun için tüm dinler saf dışı edilerek Süleyman mabedi tamamlanmalı,

e) Yahova’ nın emri üzere Arz’ ul Mevud’ un yani vaat edilen topraklar Nil’ den Fırat’ a kadar İsrail devletine katılmalı ve bunun için Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşmelidir,

f) Bunun gerçekleştirilmesi için de modern siyonizmin öncüsü Avusturyalı Teodor Hezl‘ e (1860-1904) göre önce Osmanlı ve yönetimi yıkılmalıdır tezini savunur. Bir yandan oryantalistler, diğer yandan Siyonistler ne acı ki yıkımda rol oynarlar.

 

2) Siyonizm’in ana hedefi dünya hâkimiyetlerinin kurulması için,

a) Zenginler kulübü çalışmalı ve başta ABD ve İngiltere figüran olarak kullanılmalı,

b) Yahudilerin üstün ırk olduğundan;

a) Dünyaya hükmetme haklarının olduğu için,

b) Diğer milletlerin elit tabakası Yahudi derneklerince bu amaca hizmet ettirilecek,

c) Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli yerlere mason dernekleri kurulacak ve aksi durumlarda yapılması gereken her şey yapılarak korku salınacak ve bunun için şiddete dayalı yönetimler bile kurulacaktır.

 

3) Artık dinlerin hükmünün bitmesinden;

a) Para ve siyasetin ağır basmasından dolayı bu güçler elde tutulacak,

b) Altın rezervleri bizde olacağından doğacak krizler lehimize kullanılacak,

c) İslam ülkelerinin parası çeşitli yollardan kasalarımıza aktarılacak, 

d) Müslümanları parça parça edip aleyhimize toplanmalarına izin verilmeyecek,

e) Yönetimlere tarafımızdan teşhir olmaktan korkanlar getirilecek ki bize bağlı kalsınlar,

f) Nüfusumuz altındaki ülkelerin mevcut devrim ve inkılâpları desteklenecek ve amacımıza kullanılacaktır. Bunun için gerekli ülkelerin tarihle bağları kesilecektir.

 

4) Kullandıkları yöntemler;

a) Siyasette hile ve riya ( gösteriş ) Siyonizm’ e hizmet için şarttır ve bu hileler doğruluk ve fazilet olarak gösterilecek, bunun dışındaki doğruluklar ise enayilik, bir rezalet ve gericilik olarak değerlendirilecek,

b) Toplumlar eğlenceye itilecek ve erkekler, kadınlar, öğretmenler, öğrenciler ve hizmetçiler bu eğlenceye çekilecek ve bu kayış bize hizmet ettikçe normal sayılacak,

c) Eşitlik, kardeşlik sloganları ile üst tabakanın bize katılımı sağlanacak, böylece liderler, resmi atamalar ve seçimler bizim etkimiz altında olacak,

d) Etkin ve yönlendirici bir basın-yayın gücü olacak, gündemi biz oluşturacağız, böylece halk istenilen yöne çekilecek,

e) Gerektiğinde yönetenlerden halkın desteği çekilecek, böylece liderler koltuklarını kaybetmemek için bizim derneklerimize sığınacak,

f) Mazlumlara kurtarıcı gibi bir rolümüz olacak, onları saflarımıza çekerken ve gizli gücümüz korunurken egemenliğimiz de güçlenecek,

g) Tüm dengeler arasına her fırsatta düşmanlık sokulacak ve bu gerilim ve kutuplaşma gruplardan ta devletlere kadar uzanacak ve barışa fırsat verilmeyecek,

h) Halkın kendine gelmemesi için yeni sürtüşmeler çıkarılacak,

ı) Kalplerinden imanı ve Kur’an’ ın ideallerini çıkarıp kalplerine öncelikle dünya sevgisi ve çıkarcılık yerleştirilecek,

i) Toplum doğru düşünemez hale sokulacak,

j) Toplumda çelişkiler ve şehvet en ön plana çekilecek, zamanla duyguları adeta taşlaşmış olacak, günü birlik insanlar oluşturularak yığınlar güçsüzleştirilecek,

k) Basın, sanayi ve ticaret daima elimizde olacak ve bizimle rekabet edenler iflas ettirilecek,

ı) Toplu olan her şey mahvedilecek ve buna üniversiteden başlanacak,

m) Bize ters düşen yayınlar rekabet veya şaibeler ile kapatılacak veya ele geçirilecek,

n) Gazete ve dergilerimiz bize hizmet edecek, bize ters düşen haberleri çarpıtacak,

o) İçimiz dışarıya vurulmayacak,

ö) Yolumuza çıkanlara hoşgörülü olunmayacak,

p) Rakibimiz olabilecek olanlar lüks, konfor, oyun ve eğlenceye, seks ve uyuşturucuya itilecek ve bizimle mücadeleye güç ve fırsatları olmayacak, 

r) Bize kimsenin direnemeyeceği fakat tüm ülkelere uzanan ve etkileyen gizli yönetimlerimiz ve yüksek hükümet idaremiz olacak,

s) Bize karşı gelenler ya hapis olacak, ya da kaybolacak,

ş) Akraba ve aileler bir nevi parçalanacak ve herkes kendi başına buyruk olacak vs.

 

5) Gizli veya açıkça tüm iktidarları ele aldığımız gün Yahudilikten başka din bulundurmayacaktır.

 

6) Birinci Dünya Savaşı’ndan beri Filistin dramına, 21. yy. da Afganistan ve Irak savaşına tüm dünyanın karşı gelmesine rağmen kimsenin engelleyememesi, tüm dünya toplumlarını ilgilendiren genellikle fırtınalar koparan, her fırsatta İslam’ a leke getiren bu faili meçhul olayları anlaşılan o ki devletler üzeri ve uluslararası karanlık gizli bir güç yönlendirmektedir. Bu karanlık gücü ve işleri önce ya Siyonizm’ de ya süper güçlerin gizli örgütlerinde ya da ekonomik ve siyasal çekişmelerinde aramalıdır.

 

Not: Her milletin ve her ideolojinin bunlara benzer idealleri vardır ve olabilir ama bunlar ya gerçekleşir ya da gerçekleşmez ama bir şey var ki Yahudiler;

a) Hahamlarını dinlemekten,

b) Kendilerini çok üstün ve yenilmez efendi görmekten,

c) Egoistlikten vazgeçerek

d) Keşke gerçekten insan hakları ve özgürlükleri için çalışsalar;

a) Kendileri de,

b) İnsanlık da fayda görecek,

c) Yarınlara daha güvenle bakacaktır.

 

Oysa;

a) Hahamlarının yolundan gittikçe,

b) Gizli planlar yaptıkça,

c) Kötülüklerin ve bozguncuların arkasında oldukça,

d) Filistin ve diğer yerlerde katliamlar sürdükçe,

e) Mazlumların öfkeleri biriktikçe,

f) Müslümanlar ve diğer insanlar uyandıkça, güçlendikçe ve nefretleri de arttıkça,

g) Yahudiler yalnızlaştıkça ve saldırmalarına rağmen kayıp verdikçe;

                  a) Üstün değil miydik?

                  b) Hiç mağlup olmayacaktık?

                  c) Nasıl olur da çark geri dönüyor? diye sarsılırsa mağlubiyetleri hızlanır, dünya ve ahiret ümitleri iyice kararır, haham ve öncülerinin de panikleri artacaktır. Unutulmamalı ki bunlar yanıldıklarını dünyada görmeseler de ahirette göreceklerdir.

 

İyi niyetli Yahudilerin çabuk uyanması için, Filistinli müslümanlar her şeye rağmen cihatlarını öfke nedeniyle kan davasına dönüştürmemeli, tebliğe ağırlık vermeli, kişilikli, kimlikli ve ekonomik bakımdan güçlü oldukça Siyonist ve Haçlı idealleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

 

Ayrıca İsrail’ in Filistinlilerle kendi arasına yaptığı utanç duvarı bile bir noktada İsrail’ in güven arayışının ve tıkandığının bir göstergesidir.

  

Bu konuda Kur’an’ dan deliller de aşağıdadır;

1) Maide 105 / 124 - Ey iman edenler! Nefislerinizi düzeltmek üzerinize bir borçtur, siz düzelip doğru yolda bulunduktan sonra yolunu şaşıranlar size zarar veremez, hepinizin dönüşü nihayet Allah’ a dır, artık ne yapmış olduğunuzu o size haber verecektir.

 

Demekki biz doğru yolda olursak bizi kimse saptıramaz ve alet edemez.

 

2) Al- i İmran 120 / 64 - … Eğer siz sabırlı olur da korunursanız onların hileleri size hiçbir zarar veremez, muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ilmi ile kuşatmıştır.

 

 Sonuç olarak ayakta kalmanın ve ona buna alet olmamanın yolu

 Düşmanını ve dostunu iyi tanımaktan, müslümanım diyen insanların gerçek bir kulluk sürecine ulaşmaları ile İslam’ ın istediği gibi tam bir adam olmalarından geçmektedir.

 

Şimdiye kadar taklitçilik, beyin göçü ve başkalarına alet olmalarının nedeni genellikle aydınların yarım yetişmelerinden kaynaklanmaktadır.

 

Allah kışkırtıcı Yahudi’ ye, Hıristiyan’ a, materyalistlere vs. tevbe etmedikçe şeytanın şahsında

 

Araf 15 / 150 de belirtildiği gibi “ kıyamete kadar izin verdiğini “anlıyoruz.

Fakat aşağıdaki ayette ise

 

İsra 65 / 287 de “ Doğrusu benim gerçek kullarım var ya senin (Ey iblis) onlar üzerine hiçbir hâkimiyetin yoktur, Rabbin ise vekil olarak yeter... “ diye buyrulmasıyla

 Bu batıl ideolojilerin cahilleri etkilese de Allah’ ın gerçek kulları üzerinde hiçbir etkilerinin olmayacağını anlamaktayız.