KONUYU OKU
29. İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI
Olgun Ve İnançlı Bir İnsanın Psikolojik Yapısı

B) OLGUN VE İNANÇLI BİR İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI

 

1) Bakara 155 / 23 - Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mal, can ve üründen biraz azaltma ile imtihan edeceğiz, sabredenleri müjdele 156) O sabredenler, başlarına bir musibet gelince: Biz Allah’ a aidiz ve kesinlikle yalnız ona döneceğiz, derler. 157) İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet yalnızca onlarındır, doğru yolu bulanlarda onlardır.

 

Allah insanları;

      a) Biraz korku ile,

      b) Biraz açlık ile,

      c) Mal, can, ürünlerden biraz azaltma ile,

      d) Musibetlerle imtihan eder.

      e) Olgun insanlar ise: Allah’tan razı olan kimselerdir;

                  a) Bir musibetle karşılaşınca bunların imtihan olduğunu bilirler,

                  b)  Bir ölüm haberi duyunca “ Biz Allah’ a aidiz ve ona döneceğiz “ diye sabırla karşılarlar.

      f) Hâlbuki cahil insanlar ise feveran ederler.

 

2) Furkan 63 / 364 - Rahman’ ın (has) kulları öyle kimselerdir ki bunlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) selam derler  (sataşmadan geçerler).

 

Olgun insanlar her yerde;

      a) Tevazu ve vakarla yürürler,

      b) Cahil bir insan kendisine saygısızlık yapsa bile onunla el veya dil kavgasına girerek kendilerini düşürmezler.

 

3) Al- i İmran 134 / 66 - (O takva sahipleri ki) bollukta ve darlıkta harcayıp yedirenler, öfkelerini yutanlar, insanların kusurlarını bağışlayanlardır. Allah da iyilik edenleri sever.

 

Olgun ve sadık müslümanlar;

      a) Bollukta da, darlıkta da Allah için verirler,

      b) Öfkelerini yutarlar,

      c) Kusurları görmezden gelirler.

      d) Bu olgunluklarından dolayı Allah da onları sever.

 

4) Rad 22 / 251 - Bunlar Rablerinin rızasını kazanmak maksadıyla sabreden, namazı kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda gizli ve açık olarak harcayan ve iyilik yaparak kötülüğü savan kimselerdir…

 

Yine olgun insanlar;

      a) Onun sevgisini kazanmak için sabreden ve namaza devam eden,

      b) Sahip oldukları şeylerden gizli ve açık infak eden,

      c) Kötülüğü iyilikle önleyen kimselerdir.

 

5) İnsan 7 / 578 - Onlar adaklarını (verdiği sözü) yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar 8) Yemeğe olan sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire yemek yedirirler 9) Biz size ancak Allah rızası için yemek veriyoruz, sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemeyiz derler.

 

İmanı sadakate dönüştüren insanlar;

      a) Allah’ a verdikleri sözü yerine getirirler,

      b) Allah’ ın azabından korkarlar,

      c) Yemeğe olan sevgilerine rağmen;

                  a) Yoksula, yetime ve esire yedirirler, 

                  b) Size bunları ancak Allah rızası için yemek veriyoruz,

                  c) Sizden ne bir hediye, ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz derler.

 

Not: Dikkatle izlersek İnsanı cimri, aceleci ve saldırgan doğal bir yapıdan alıp;

      a) Kötülüğe iyilikle cevap veren,

      b) Yedirdiğinden ne bir hediye, ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bile beklemeyen yüksek bir psikolojik yapıya ulaştırması,

      c) Vahyi eğitimin ne kadar büyük bir nimet olduğunu göstermek için yeterlidir.

 

6) R. Salihin C 1 - S 301 - No 238 ( Buhâri - Müslim ) Enes (r.a)’ dan Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Sizden herhangi biriniz kendisi için sevdiği ve hoşlandığı bir şeyi müslüman kardeşi için de sevmedikçe tam olarak iman etmiş sayılmaz.

 

H. Ş. göre olgun bir müslüman;

      a) Kendisi için istediği tüm iyi ve güzel şeyleri başka insanlar için de ister,

      b) İstemediği kötü olayları veya musibetleri de hiç kimse için istemez. Bu üstün şahsiyet ancak İslam ahlakı ile mümkündür.

 

KAMİL BİR İNSANIN PSİKOLOJİK YAPISI NASILDIR? SORUSUNA

BU AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Olgun bir insan korku, açlık ve ölümle imtihan edildiğini bilir,

2) Böyle bir musibette veya olayda “ biz Allah’ a aitiz ve ona döneceğiz diyerek sabırlı ve metanetli olur ”,

3) Yolda yürüyüşü vakarlı ve çok mütevazıdır,

4) Kendini bilmez kişiler sataşırsa karşılık vermez,

5) Bollukta da ve darlıkta da infak eder,

6) Öfkelenince öfkesini yutar ve insanların kusurlarını bağışlar,

7) Allah sevgisini kazanmak için sabreder ve namaza devam eder,

8) Sahip oldukları şeylerden gizli ve açık infak eder,

9) Kötülüğü iyilikle önler.

10) Verdiği sözleri yerine getirir,

11) Allah’ ın azabından çok korkar,

12) Yemeğe olan sevgisine rağmen Allah için seve seve yedirir,

13) İyiliklerine ve ikramlarına karşılık bir ücret, bir hediye değil teşekkür bile beklemez,

14) Kendisi için sevdiği ve hoşlandığı şeyi müslüman kardeşi için de gönülden ister.