KONUYU OKU
28. KALPLERİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ
Kalplerin Manevi Özelliklerinin Arka Planı

KALPLERİN MANEVİ ÖZELLİKLERİNİN ARKA PLANI

 

1) Kalp;

      a) Manevi ve değişken bir merkezdir ki; ona giden yol, ilgilendiği ve sevdiği konular üzerine konuşmaktan geçer.

      b) Ayrıca birkaç pencereli bir saraya benzemektedir,

      c) Bu pencereler gözler, kulaklar, eller ve ayaklardır.

      d) Bunların iyiliğe veya kötülüğe yönelmesi kalbin temiz veya kirliliğini yansıtmaktadır.

      e) Kalbim temiz demek kalbinin temiz olduğunu göstermez, ancak;

                  a) Kalbinde Allah sevgisi var, fakat kötülüğe yer yoksa temizdir,

                  b) Şirk ve günahlara devam ettikçe kalpte kirlilik ve işgal var demektir.

 

2) Gözyaşı ile yıkanan kalp;

      a) Hakkı daha iyi görür,

      b) Fakat kalp gözü körleşirse beden gözü görse de öze inemez.

 

3) İnsanları kontrol etmenin en kolay yolu onun kalbini kazanmaktır. Bu da iyiliği zarafetle süsleyerek olur.

 

4) İnsanın;

      a) İçinde bulunduğu durum birkaç davranış ve sözle anlaşılırken,

      b) Kalbini anlamak için ise belli bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

5) Kalp;

      a) Gerçekten okuyabilene güzel bir kitaptır,

      b) Çünkü kiminle dost olup olamayacağını kalp hissettirir,

      c) Kalp birini sevmemiş ise insan istense de onunla dost olamaz,

      d) Birinden ilk görüşte hoşlanmadıysanız araştırın o da sizi sevmemiş olabilir,

      e) Bu nedenle ona iyilik yapmalı ama geçici de olsa mesafeli durmalıdır.

 

6) İnsanın;

      a) Yüzü, görüntüsü ve hareketleri kalbin geçmişinin göstergesidir.

      b) Kalp kirli ise bedeni de kirlenir, yüzü güzel olsa da nursuzdur.

      c) Kalp temiz ise bedeni de temizlenir. Yüzü çirkin bile olsa güzelleşir ve nurlanır.

 

7) Farz ve sünnetlerin yanında kalbin gıdaları;

      a) Kur’an araştırması yapmak ve Kur’an okumak,

      b) Kur’an ve nasihat dinlemek,

      c) Gece namazı kılmak ve seher vaktinde istiğfar etmek,

      d) Çok çok dua etmek ve Allah’ ı anmak,

      e) Ölümü hatırlatan ve hayır duası yapan arkadaş edinmek,

      f) Helal lokma yemek,

      g) Yetecek kadar maddiyata sahip olmak,

      h) Daima hayra teşvik eden takva bir eşi olmak,

      ı) Sadaka ve infakta bulunmak ve bundan sevinç duymak, 

      i) Bir hata sonrası tevbe ve istiğfarda bulunmak,

      j) Örnek insanların hayat hikâyelerinden ve tecrübeli sözlerinden yararlanmak,

      k) Günahlara ağlamak ve af ümidi ile yaşamak,

      l) Her türlü kötülükten Allah’ a sığınmak,

      m) Yapması gereken vazifeleri yaptıktan sonra Allah’ a tevekkül etmek.

 

8) Kalbi kirleten şeyler;

      a) İnançta ve ibadette şirk (Allah’ a ortak koşmak),

      b) Ölümü unutarak şöhret peşinde koşmak,

      d) Aşırı dünya hırsı ve sevgisi,

      e) Haram lokma yemek ve adi işler yapmak,

      f) Hayâsızlık ve rezaletle öğünmek,

      h) Kin, gurur ve gıybet yapmak,

      ı) Bidatleri sürdürmek,

      i) Çok yemek ve çok gülmek vs.

 

9) Kalp;

      a) Kirli ise sahibine yük olur, iyilikleri bile kötüye yorumlatır,

      b) Temiz ise insanı yüceler yücesine taşır.

      c) Bu nedenle bir bardak suyu içmek için ne kadar temizliğine dikkat ediyorsak haramlardan kaçarak kalbin de temiz kalmasına dikkat etmeliyiz.

 

10) Her günah;

      a) Kalpte bir siyahlık oluşturmaktadır.

      b) Günahlar ve zulüm arttıkça kalpteki siyahlık da artmaktadır, 

      c) Bu da göze ve kalbe perde, kulağa ağırlık vermekte ve gerçekleri görmesine, işitmesine, doğru anlamasına ve yorumlamasına engel olmaktadır.

      d) Bu duruma düşen kimse;

                  a) İbadeti işkence görmekte,

                  b) Nasihate ihtiyaç duymamakta,

                  c) Kalbini işgal eden ve düşmanı olan şeytana da bilmeden dost olmaktadır.

                  e) Günahlar çoğaldıkça sele dönüşerek zayıf olan imanını da temelinden söküp götürmektedir,

                   f) Bu duruma düşmemek için dua ve ibadetleri tam yaparak, Kur’an ve sünnete sıkı sıkıya sarılarak bir yaşam mücadelesi verilmelidir.

 

Sonuç olarak Diri kalpliler: Hayırda yarışır, iyi işlerden hoşlanır, ibadetlerini ihmal etmezler. Hasta kalpler ise; hayırlı işlerden nefret ederler, her şeyi kötüye yorumlarlar, hayır yapmadıkları gibi hayırdan alıkoyarlar. Kötü şeyleri tercih ederler.

 

Ölü kalpler ise, hayvan sürüsü gibi bir sesi duysada ne dediğini anlamaz.

     

1) Demekki kalp kalp ne ile dolu ise ağızdan o dökülür, namazda da akla hep o takılır.

      2) Allah kimin kalbini İslam’ a açarsa;

a) İbadetten, nasihatten hoşlanır,

b) Kur’an okudukça, dinledikçe kalp huzuru artar,

c) Kalp kapalı ise bütün bunlardan sıkıntı duyar ve yüzünü ekşitir.

d) Artık ibadetten, Kur’an dan zevk almaz, günahtan çekinmez, ölüm ve musibetlerden ibret almaz.

      3) Soğuk kalpten sıcak söz çıkmayacağı için kalbi ısıtmalıdır. Bunun içinde iyilik yapmalıdır.

      4) Karşıdakinin yerine daima kendimizi koyarak hareket etmeli,

      5) Kırılan cam kolayca takılsa da kırılan kalbin kolay onarılamayacağı bilinmelidir.

     

Not: Kalbi değiştirmenin yolu;

1) Ali-İmran 159 /  70 göre Allah’tan rahmet istenmelidir.

            2) Fussilet 34 / 479 göre kötülüğü iyilikle karşılamalıdır.

3) Allah’ın El-Hadi ve En-Nur gibi güzel isimlerinden pay alınmalıdır.