KONUYU OKU
31. İSLAM DÜŞMANLARI
İslam Düşmanlarının Tuzak Kurmaları

C) İSLAM DÜŞMANLARININ TUZAK KURMALARI

 

1) Neml 48 / 380 - O (Semud kavminin bulunduğu Hicr adlı) şehirde dokuz kimse vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı. 49) Allah’ a yeminleşerek şöyle dediler: Salih’ e ve ailesine (kendine iman edenlere) muhakkak bir gece baskını yapalım  (onları öldürelim) sonra geride kalan akrabasına yeminle diyelim ki biz onların helakinde bulunmadık, gerçekten biz doğru söyleyenleriz. 50) Böyle bir hile kurdular, biz de onların haberi olmadan hilelerinin cezasını verdik (kendilerini helak ettik). 51) Ey Resulüm! Şimdi bak ki hilelerinin akıbeti nasıl oldu, hem (o imansızların) kendilerini hem de kavimlerini toptan helak ettik 52) İşte o küfürleri yüzünden çökmüş, harabeye dönmüş evleri, muhakkak ki bunda kudretimizi bilen bir kavim için ibret alacak bir alamet var 53) Hâlbuki iman edip de küfürden sakınanları kurtardık.

 

O gün Semud kavminde ve diğerlerinde olduğu gibi günümüzde de İslam’ ın gittiği her yerde iyiliğe yanaşmayan, fesat çıkaran İslam düşmanları;

      a) Her an İslam öncülerine pusu kurarak yok edebilirler,

      b) Ardından görmedik diye yemin de edebilirler,

      c) Ama bu tür olayların cezasını sünnetullah gereği Allah daima vermiş ve verecektir ama kula düşen tedbiri almak gerisini Allah’ a bırakmaktır,

      d) Ayrıca özellikle Allah peygamberlerini koruduğu gibi tedbirli ve ihlâslı çalışanları da daima koruyacağını haber vermektedir.

 

2) Beled 5 / 593 - O kendisine karşı asla kimse güç yetiremez mi sanıyor? 6) Diyor ki: (Peygambere düşmanlık uğruna) yığın yığın mal harcadım 7) Onu kimsenin görmediğini mi zannediyor? ...

 

Kendilerini güçlü ve büyük gören küfür öncüleri;

      a) Kendilerine kimsenin karşı gelemeyeceğini zannederler,

      b) Küfürleri ile gururlanırlar,

      c) İslam’ ı yok etmek için yığın yığın mal harcarlar,

      d) Ve bu özellikleri ile de övünürler.

 

Not: Firavun, Nemrut, Ebu Cehil ve Ebu Leheb Allah davası ile savaştılar, savaştıkça da zayıfladılar, buna karşı ise inananlar hep çoğaldılar.

 

Bugün de İslam’ la savaşan Sovyet’ lerin dağıldığı gibi Haçlı seferlerini sürdüren Batı ve yeni oryantalizm adına Amerikan siyaseti İslam’ la savaştıkça;

      a) Tükenecek,

      b) Allah’ ın izni ile gönüllerden de silinecek,

      c) Sonra da ülkelerinde Ebrehe gibi mağlup olacakları er geç görülecektir.

 

Unutulmamalı ki Allah ile savaşanlar hep mağlup olmuşlardır çünkü Sünnetullah da hiçbir değişiklik görülmemiştir. Ama Hz. Yunus kavmi gibi dönerlerse kurtulurlar ve kardeşlerimiz olurlar.

 

3) Enfal 36 / 180 - Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayan kâfirler yakında yine onu harcayacaklardır, sonra da (gayelerine erişemeyeceklerinden) bu onlara pişmanlık ve yürek acısı olacak sonunda mağlup olacaklardır, küfürlerin de sebat edenler toplanıp cehenneme götürüleceklerdir.

 

Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayan küfür öncüleri;

      a) Harcamaya devam edecekler ama İslam’ ın gelişmesini durduramayacaklar,

      b) Dünyada ve ahirette bu harcamaları ve çabaları onlara yürek acısı olacak,

      c) Allah’ ın dini ile savaştıkları için de toptan cehenneme götürülecekler,

      d) Ve o gün şunu itiraf edecekler: “ İslam’ ı yok etmek için her çareye başvurduk fakat biz yıkıldık, helak olduk fakat Allah’ ın kalesine hiçbir şey olmadı. “ diyeceklerdir.

 

4) Gaşiye 2 / 591 - Birtakım yüzler vardır ki, o gün zelildir. 3) Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.

 

İslam düşmanlığı için çalışmayı güya Allah’ a kulluk için yaptığını zanneden Avenjelistler kıyamet gününde;

      a) Dünyada bütün mücadelelerinin,

      b) Ahirette de koşmalarının ve yorulmalarının boş olduğunu anlayacaklardır.

 

İSLAM DÜŞMANLARININ TUZAKLARI NELERDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Salih peygamberle beraber inananlara gece baskını yapmak, öldürmek sonra da onlardan geride kalanlarına “ Bizim bu olaydan haberimiz yok “ diye plan kurmaları gibi küfür devam ettikçe mü’minlere de bu baskınlar yapılabilir, onları yok edebilir ve görmediklerine de yemin edebilirler,

2) Kendilerine kimsenin güç yetiştiremeyeceğini sanarak İslam’ a düşmanlık uğruna yığın yığın para ve mal harcarlar ve birbirlerine şirin görünmek ve teşvik etmek için bununla da öğünürler,

3) Allah yolundan alıkoymak için mallarını harcayanlar başarılarını göremeseler de yine harcamaya devam edeceklerdir.