KONUYU OKU
25. BEREKETİN SIRLARI
Bereketin Sırları

BEREKETİN SIRLARI

 

1) Araf 96 / 162 - O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı, insanlar (günahtan) sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları (azapla) yakalayıverdik.

 

Allah peygamberler gönderdiği ve helak ettiği ümmetlerden haber verirken;

      a) Eğer onlar her türlü haramdan, şüpheliden ve şirkten sakınsalardı yani takva olsalardı,

      b) Yerden ve gökten bereketler yağdırırdık,

      c) Fakat onlar gelen peygamberleri yalanladılar,

      d) Biz de onları helak ettik buyuruyor.

 

2) Maide 66 / 118 - Eğer onlar Tevrat’ ı, İncil’ i ve Rablerinden onlara indirileni (Kur’an’ ı) doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı), onlardan aşırılığa kaçmayan (iktisatlı, mutedil) bir zümre vardır, fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür.

 

Kitap gönderilen ümmetler;

      a) Gönderilen kitapları doğru dürüst uygulasalardı,

      b) Tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarından, meyve ve mahsullerden istifade ederek refah içinde yaşayacaklardı,

      c) Fakat içlerinden bir grup iyi olanlara karşı, çoğunun yaptığı işlerin kötü olmasından dolayı, huzurlu bir hayattan mahrum kalmışlardır.

 

3) Cin 16 / 572 - Eğer insanlar ve cinler İslam ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi elbette biz onların hepsine bol bol su (rızık) verirdik.

 

İnsanlar ve cinler;

      a) İslam ve iman yolunda dosdoğru gitselerdi

      b) Hepsine bol bol su ile rızık verilecekti.

 

4) İbrahim 7 / 255 - Ve düşünün ki, Rabbiniz şunu bildirdi: Andolsun eğer şükrederseniz elbette nimetimi arttırırım ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun gerçekten azabım çok şiddetlidir.

 

Allah;

      a) Kim şükrederse ona olan nimetini arttıracaktır,

      b) Kim de nankörlük ederse dünya dada ahirette de aradığı huzuru bulamayacaktır.

      c) Nankörlük; Allah’tan kopmaya, uzaklaşmaya ve lütuflarından mahrumiyete götürür.

      d) Nankör insanların yaşamında görülenler ise;

                  a) Çok kazansa da mal ve kazançta bereketsizlik,

                  b) Parayı yerinde kullanamama,

                  c) Aile huzuru bulamama,

                  d) Etrafını asalakların sarması,

                  e) Tatminsiz bir yaşam sürme,

                  f) Beddualı ve dengesiz yaşama,

                  g) Haksızlığa veya tecavüze uğrama,

                  h) Menfaatçiler arasında sıkışıp kalma,

                  ı) Hiçbir muradına erememe,

                  i) Zaman zaman intihar etme düşüncelerinin oluşması vs. görülür.

 

5) Nuh 11 / 570 - (Rabbinizin mağfiretini dilediğiniz takdirde Allah) üzerinize bol bol yağmur salıverir 12) Hem mallarınız hem de çocuklarınızı çoğaltır ve size bahçeler yaratır, size ırmaklar akıtır.

 

İnananlar Allah’ tan af ve mağfiret diledikleri müddetçe Allah da;

      a) Yağmur indireceğini,

      b) Hayırlı mal ve evlat vereceğini,

      c) Verimli bahçeler yaratacağını,

      d) Irmaklar akıtacağını işaret etmektedir.

 

6) Hud 52 / 226 - Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin sonra da ona tevbe edin ki; gökten üzerinize bol bol bereket (yağmur) indirsin ve kuvvetinize kuvvet katsın (neslinizi çoğaltsın). Günah işleyerek (Allah’ tan) yüz çevirmeyin.

 

Yine inananlar;

      a) Allah’ tan af diledikçe,

      b) Tevbeye devam ettikçe,

      c) Günah işleyerek Allah’ tan yüz çevirmedikçe Allah da;

                  a) Bol bol yağmur yağdıracağına ve

                  b) Hayırlı evlat vereceğine işaret etmektedir.

 

7) Teğabün 17 / 556 - Eğer Allah’ ın emrine uygun olarak ihlâsla harcarsanız, Allah onu size kat kat (mükâfat ile) artırıp verir, hem de günahlarınızı bağışlar, azıcık bir iyiliğe çok sevap verir, Allah azabı vermekte (de) acele etmez.

 

İnananlar varlıklarından ihlâsla harcarlarsa;

      a) Allah kat kat karşılığını vereceğini,

      b) Günahlarını bağışlayacağını,

      c) Az iyiliklerine çok sevap vereceğini,

      d) Ama kusur işlerlerse de azapta acele etmeyeceğini bildirmektedir.

 

8) Talak 4 / 557 - ... Kim Allah’ tan korkarsa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.

 

Kim;

      a) Allah’ ın sevgisinden mahrum kalmaktan korkarsa,

      b) Bunun için sorumluluklarını tam yapıp ona tevekkül ederse

      c) Allah da onun işlerinde kolaylık ve huzur verecektir.

 

9) Şura 27 / 485 - Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı, fakat (rızkı) dilediği ölçüde indirir, çünkü o kullarının bütün hallerinden haberdardır. Bütün yaptıklarınızı görendir.

 

Allah kullarının bütün hallerinden haberdar olmasından ötürü onların daha çok;

      a) Taşkınlık yapmaması ve şımarmaması için rızkını ölçülü olarak vermektedir. 

      b) Bu ölçülü koruma için bile ne kadar şükretsek de azdır.

 

10) Haşr 7 / 545 - ... O mal sizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın (muhtaçlarda faydalansın).

 

Müslümanların;

      a) Sahip olduğu kaynaklardan yalnız zenginlerin değil

      b) Tüm ihtiyaç sahibi müslümanların yararlanması emredilmektedir.

 

11) Bakara 276 / 46 - Allah faizi tüketir (faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir, Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

 

Faizin zararlarını bir kez daha sayarsak;

      a) Sahibini tembelleştirerek yatırım yapmaktan alıkoyar,

      b) Maliyeti arttırarak pahalılığa sebep olur,

      c) Kalbi paslandırarak azim ve dayanışma ruhunu öldürür,

      d) Zengini zenginleştirip, fakiri fakirleştirerek sınıf farkı oluşturur,

      e) Faiz nedeni ile iflas edenlerde kin ve nefret oluşturur vs.

 

Allah;

      a) Faizin yaygın olduğu yerlerde (kazalar, afetler, haşaratlar ve daha başka bilemediğimiz musibetler vererek) malın bereketini götürür.

      b) Malın zekâtı ve sadakaları verildikçe de sevgi, saygı ve dualarla adeta manevi bir sigorta yaptırılmış olur.

 

Not: İnsanlar, gelirimiz sabit nasıl bereketlenebilir? derse az sadaka ile çok musibetin engellenmesi ile masraf oluşturmaz ve böylece en azından mal bereketlenmiş olur.

 

12) Cin 17 / 572 - Kendilerini bu nimetler içinde deneyelim diye verdi (acaba nasıl şükredecekler), kim de Rabbine ibadet etmekten yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar.

 

Allah bütün nimetleri kullarını denemek için vermektedir;

      a) Şükredene arttıracak,

      b) Yüz çevirene zenginlik verse de huzur vermeyecektir.