KONUYU OKU
28. KALPLERİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ
Temiz Ve Beyaz Kalpler

KALPLERİN MANEVİ ÖZELLİKLERİ

 

            A) TEMİZ VE BEYAZ KALPLER

 

1) Mü’minun 78 / 346 - O sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri inşa edendir. Ne kadar az şükrediyorsunuz?

 

Allah insanlara;

      a) İyi dinlemeleri için kulakları,

      b) İbretle bakmaları için gözleri,

      c) Kalpleri de gerekeni iyi anlamaları ve nimetlere şükretmeleri için vermiştir.

      d) Ama ne acı ki insanların çoğu az şükretmekteler veya bu bilinçten habersizce bir nevi karanlıkta yaşamaktadırlar. Ama şükrü arttıkça inşallah kalp temizliği de artacaktır.

 

2) Rad 27 /  251 - ... Kendisine kalbi ile yöneleni de dosdoğru yola yöneltip-iletir.

 

Allah içtenlikle ve şirksiz olarak büyük sevgi ve saygıyla kendisine yöneleni kendi yoluna ulaştıracağını bildirmektedir.

 

3) Hadid 16 / 538 - İman etmekte olanların Allah’ ın ve haktan inmiş olanın zikri için kalplerinin saygı dolu bir korku ile yumuşaması zamanı gelmedi mi? Onlar bundan önce kendilerine kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun bir süre geçmiş, böylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasık olanlardı.

 

Allah’ ın mucize olarak gönderdiği Kur’an’ a inananların;

      a) Kalpleri saygı ve korku ile yumuşamalıdır,

      b) Yoksa uzun zaman iman kabukta kaldığı müddetçe eski ümmetlerden bir kısmında olduğu gibi kalpleri katılaşarak vurdumduymaz olabilirler.

      c) İnananlara kalplerinizi sevgi, şefkat ve dua ile yumuşatmazsanız katılaşır uyarısı yapılmaktadır.

 

4) Zümer 23 / 460 - Sözün en güzelini, birbirine benzer tekrarlanan bir kitap halinde Allah indirmiştir, Rablerine karşı saygıyla karışık bir korku duyanların, o kitaptan derileri ürperir sonra hem derileri, hem kalpleri Allah’ ın zikrine ısınıp yumuşar, işte bu Allah’ ın gönderdiği rehberdir, Allah onunla dilediğini doğru yola iletir, Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

 

Allah’ a inanmalarından ve Kur’an’ ın doğru yola ilettiğini görmelerinden ötürü Allah’ a karşı saygı ve korkuyu iç içe yaşatanların;

      a) Hem derileri

      b) Hem de kalpleri ürperir, ısınır ve yumuşar.

      c) Allah bu Kur’an’ la dilediğine hidayet verir ama kim de nankörlük yapar ve sapıtırsa artık onu kimse yola getiremez.

 

5) Enfal 2 / 176 - Mü’minler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, onun ayetleri okunduğunda imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler 3) Onlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

 

Araştırıldığında kalbini kirletmeyerek temiz tutanlar;

      a) Allah anıldığı zaman kalpleri ürperenler,

      b) Allah’ ın ayetleri okunduğunda imanları artanlar,

      c) Yalnızca ona tevekkül edenler,

      d) Namazı dosdoğru kılanlar,

      e) Kendilerine verilen rızıktan infak edenlerdir.

 

6) Enfal 9 / 177 - (Bedir’ de) siz Rabbinizden yardım istiyordunuz, o da şüphesiz; ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım ediciyim diye cevap vermişti. 10) Allah, bunu yalnızca bir müjde ve kalplerinizin tatmin bulması için yapmıştı, (yoksa) Allah’ ın katından başkasında nusret (zafer ve yardım) yoktur, hiç şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 11) Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu, sizi kendisi ile temiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalbinizin üstüne (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için gökten su indiriyordu.

 

Bedir’ de dua ile yardım istemelerinin arkasından;

      a) Bin melek ile yardım gelişi,

      b) Ayaklarının kaymaması için yağmur indirmesi,

      c) Korkmamaları için uyuklatarak şeytanın kirli vesveselerini gidermesi,

      d) Allah’ ın güçlü ve hikmet sahibi olduğunu göstermesi,

      e) Bu mucizevî yardımların sabırla ve ihlâsla yapılan her mücadelede gelmesi,

      f) Bir müjde ve kalplerdeki imanın pekişmesi ve tatmin olması içindir.

 

7) Hac 54 / 337 - (Bir de) kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur’an’ ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için, böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin olmuş olarak bağlansın, hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri dosdoğru yola yöneltip, iletmektedir.

 

Kendilerine ilim verilenler;

      a) Aklını kullanarak Kur’an’ ın tartışmasız bir şekilde gerçek olduğunu bilirler,

      b) İmanla kalpleri tatmin olmuş olarak da Allah’ a bağlanırlar.

      c) Çünkü inanan kalpleri Allah bu Kur’an ile doğru yola iletmektedir.

 

8) Rad 28 / 251 - Bunlar; iman edenler ve kalpleri Allah’ ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun kalpler yalnızca Allah’ ın zikriyle mutmain olur.

 

Kalbin öyle bir yapısı var ki;

      a) Yalnız Allah’ ın emirlerine uyup yasaklarından kaçmakla huzur bulur.

      b) Çünkü insanlar hayırlı işler yapınca sevinirler ve kalpleri rahatlar. Kötülükte de yorulur ve üzülerek kalpleri sıkılır. Bunu anlayan insan iyiliği ve ibadeti tercih ederek huzur bulmaya çalışır.

      c) Bu huzuru kaybetmemek için her an Allah’ ı anarak onunla birlikte olmaya çalışmalıdır.

 

9) Şuara 88 / 370 - Malın ve çocukların bir yarar sağlayamadığı günde 89) Ancak salim bir kalp ile gelenler başka.

 

Kıyamet günü kurtulacak olanlar mal ve çocukların çokluğu ile;

      a) Gururlandırmayan,

      b) Ve ibadetten alıkoymayan tertemiz bir kalp ile gelenler olacaktır.

 

10) Kaf 31 / 518 - Cennet de muttakiler için uzak değildir, (o gün) o yaklaştırılmıştır 32) Bu size vaat olunandır, (gönülden Allah’ a) yönelip dönen (İslam’ ın hükümlerini koruyan)  33) Görmediği halde Rahman’ a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah’ a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir.

 

Görmediği Allah’ a karşı;

      a) İçi titreyerek korku duyanlar,

      b) İçten yönelmiş bir kalp ile gelenler,

      c) Allah’ ın hükümlerini koruyan yani ayakta tutan muttakiler için cennet yakındır.

 

11) Araf 43 / 154 - Biz onların (cennet ehlinin) kalplerinde kinden ne varsa çekip almışızdır...

 

Dünyada ve ahirette birbirlerine karşı kinden nefretten ne varsa çıkarılan mü’minler cennet ehlidir.

 

KALBİN BEYAZ VE TEMİZ KALMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Şükrü arttırmalıdır,

2) Kalben Allah’ a yönelmelidir,

3) Zamanla kalbimizin katılaşmaması için Allah’ ın kitabını inceleyerek saygı ve korku ile yumuşatmaya çalışmalıdır,

4) Allah’ a saygı göstererek ve korku duyarak derileri ürpertmeli, kalpleri de Allah’ ın zikri ile ısıtıp yumuşatmalıdır,

5) Allah’ ı anarak yürekler ürpermeli, ayetlerle de imanı arttırmalı ve Allah’ a tevekkül etmelidir,

6) Peygamberimizin (sav)  savaşlarında meleklerle, yağmurla, rüzgârla vs. şekillerle gelen ilahi yardımları düşünerek kalpteki imanı pekiştirmelidir,

7) Kur’an üzerindeki ilmi çalışmaları arttırarak, çok ince nüansları bile fark ederek ve Kur’an’ ın gerçek olduğunu anlayarak kalbi tatmin etmelidir,

8) Kalbin Allah’ ın zikri ile mutmain kılmaya çalışmalıdır,

9) Mahşerde salim ve huzur bulmuş bir kalbin kurtuluşa vesile olacağı için günahlarla kalbi kirletmemelidir,

10) Cennetin yaklaştırıldığı insanların gönülden Allah’ a yönelen, hükümlerini koruyan, görmediği Allah’ a titreyerek saygı ve korku duyanlar olması nedeniyle bu özellikleri kazanmaya çalışmalıdır,

11) Kalpten kini çıkarmalıdır.