KONUYU OKU
27. TEKNOLOJİ VE MEDENİYET
Medeniyet

MEDENİYET

 

1) Kültür ve teknolojiyi gerçekleştirip hayatı kolaylaştırma ve mutlu ve müreffeh yaşamadır.

 

2) Medeniyeti oluşturan faktörler;

      a) Bilgi birikimi,

      b) Buluşlar,

      c) Maddi ve manevi kültürler,

      d) Her alanda gerekli kadro,

      e) Özgürlük ve adaletin yaygınlaşması vs.

 

3) Medeniyetle birlikte;

      a) Dil zenginleşir,

      b) Gelir artar,

      c) İnsan haklarına saygı duyulur,

      d) Eğitim-öğretim ve olgunlaşma yaygınlaşır,

      e) Tüm teknik imkânlar insanlara sunulur,

      f) Savaş değil diyalog, yardımlaşma ve barış yayılır.

      g) Bunlar da İslam medeniyetiyle mümkündür. Çünkü İslam medeniyeti suya benzer vardığı yeri güzelleştirir.

 

4) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete yönelmesi fazileti, çalışkanlığı, erdemi ve adaleti zorunlu kılar. Bu da fabrika, cami ve okul üçgeni ile gerçekleşir.

 

5) İslam medeniyeti: Kâbe kaynaklı olup vahye dayanır, barışçı ve birleştiricidir. Bu medeniyet genellikle temiz ahlak, barış, merhamet, sevgi, saygı, eğitim, adalet, yeşil bahçeli kentlerde sanat ve estetik, bilim ve teknoloji üzerine kurulur ki;

      a) Âlimlerin ilmi,

      b) Yöneticilerin adaleti,

      c) Kahramanların cesareti,

      d) Zenginlerin cömertliği,

      e) Diğer meslek ve sanat sahiplerinin birikimleri ile ayakta kalır.

 

6) Batı medeniyeti: Tarihe bakarak değerlendirirsek; bilim, teknik, kültür yönünü takdir edebiliriz. Atina kaynaklı ve çok tanrıcı olarak silahı, gücü, parayı, zevkleri ilahlaştıran yönüyle;

      a) Parçalayıcı ve kaba kuvvete dayanır.

      b) Dış görünüşü ile yıllardır nükleer silahlarla, sömürgeciliğiyle ve işkenceleriyle bilinir.

      c) İçte ise her türlü üstün teknolojiye rağmen mutluluk getirememesi, her türlü ahlaksızlık, siyah-beyaz ve yabancı ayrımı, uyuşturucu ve AİDS ile pençeleşme dramını sürdürür.

      d) Tabiata ve insanlığa egemen olmayı ve sömürmeyi hedefler.

      e) Ateş gibi bir yandan pişirirken, olgunlaştırırken diğer yönden manevi değerleri yıkar virane eder.

      f) Zaman zaman saldırganlığı ve asırlardır sömürgeciliği de bunu göstermektedir.

      g) Her geçen gün toplumsal çürümeleri ve Amerikan hegemonyası artarken gerçek toparlayıcı bir değerleri olmamasından birleşme çabaları da zorlaşmaktadır.

      h) Onların da tüm diğer toplumlar gibi kurtuluşları İslam’ a bağlıdır.

      I) Özellikle “ insan insanın kurdudur, böl, parçala, yut “ felsefesi ile ne acı ki başkalarına yukarıdan bakmalar, gerginliklerden medet ummalar, ihtilaller, işgaller, savaşlar ve katliamları getirmiştir.

      i) Yukarıdaki özellikleri ile Batı insanlığa önderlik yapamaz.

                  Çünkü;

                  a) Dün köle yaptıkları insanların çocuklarının öfkeleri ve çığlıkları vicdanları sızlatıyor, her yerde defol çığlıkları yükseliyor ve böylece beyaz adamın efendiliği gidiyor,

                  b) Durduracak ve toparlayacak değer yargıları da yok,

                  c) 18 yaşında aileden uzaklaşma ve yalnızlaşma var,

                  d) Ermeni ve Yahudi soykırımı yapılmadı diyenlere ve İslam’ ın dışındaki dinlerin aleyhinde konuşmaya ceza verilirken İslam’ a hakaret de ödüllendiriliyor.

 

7) Uzakdoğu, Hint ve Çin medeniyeti: Asırlardır içe kapanmayı ve Mistisizm’ i tercih etmişken son zamanda teknolojiye yönelmişler ama Çin’ de, Keşmir’ de ve diğer yerlerdeki işkenceleri Uzak Doğu medeniyetinin de önder olamayacağını göstermektedir.

 

8) Hâlbuki İslam medeniyeti ise ” ne olursan gel “ ve “ yaratılanı severiz yaratandan   ötürü “ felsefeleri ile destansı ve insancıl bir yaklaşım sergilemiştir. Bu hali ile insanlığa rahmet olarak gelen peygamberin mirasçıları oldukları müddetçe insanlığa yön verebilirler.

 

9) İslam dışındakiler işgal ve işkenceye koşarken, müslümanlar ise gönül fethi ve insanların dünya ve ahiret saadetine çalıştıkları için temiz akıl sahipleri bunların örnek ve önder olabileceğini görebilirler.

 

      10) Medeniyetin çözülmesini ve çökmesini hazırlayan faktörler ise;

      a) Maddi ve manevi kültürün birbirini tamamlayamaması,

      b) Gelişen teknolojiyi takip edememek,

      c) Ehil olmayan insanların iş başına geçirilmesi,

      d) İş bölümü ve demokratikleşmenin yetersizliği,

      e) Aksaklıkların ve buna karşı şikâyetlerin artması ve dalga dalga yayılması,

      f) Birlik ve beraberlik bilincinin azalması ve çürümenin başlaması,

      g) Fakirle zengin arasındaki bağların her geçen gün kopması,

      h) Cehalet, işsizlik, yokluk ve pahalılığın artması,

      ı) Din, vicdan ve tarih şuurunun zayıflaması,

      i) Kin, ayrılık ve isyan duygularının tahrik edilmesi,

      f) Hukukun siyasallaşması ve üstünlüğünün yara alması,

      g) Sanat ve estetiğin müstehcenliğe kaydırılması,

      h) Hak ve Özgürlüklerin engellenmesi,

      ı) Ahlakın her geçen gün yozlaşması ve neslin yabancılaşması,

      i) Orta sınıfın bir türlü oluşturulamaması,

      j) Can ve mal emniyetinin tehlikeye girmesi,

k) Hayâsızlığın ve hortumcuların itibar görmesi vs. bu durumlara düşmemek için uyanık ve tedbirli olmalıdır.

 

Sonuç olarak İslam medeniyeti; şefkat ve merhametle gözyaşını silme medeniyetidir.

İslam medeniyeti dünyayı ahiretin tarlası, ibadet mekânı olarak görür, müslümana vakar kazandırır, Allah’ ın rızasını düşündürür, tüm inananları kardeş yapar.

Batı medeniyeti ise emperyalisttir. Sürekli menfaati önde tutar, menfaati için kardeşi kardeşe düşman eder ve bunalımlar üretir, peygamberlere karşı getirir, gurur, yolunda inatçılık ve mağrurlukla yürürken basit bir menfaati için eğilebilen tezatlar yumağı sözde bir medeniyettir.