KONUYU OKU
24. ÇOK ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU
Çalışmada Zamanın Önemi
            C) ÇALIŞMADA ZAMANIN ÖNEMİ

 

1) Kasas 55 / 391 - Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz derler. 

 

2) Furkan 72 / 365 - Onlar yalan şahitlik etmezler, (dünya ve ahiret için) faydasız bir şeye rastladıklarında vakarla geçip giderler.

 

1) Zaman;

      a) Bir kaynak ve bir enerji,

      b) Geçmişle geleceği ayıran bir başka bıçak, bir ayıraç ve öyle bir bıçak ki tutmasını bilmeyenin elini yaralar ve geride yığın yığın yaralı ve ölü bırakır,

      c) Öyle bir tecrübe hocasıdır ki önem verilmezse fırsatları iyi değerlendirmeyi öğretmez.

 

2) Zaman öyle bir cevher ki bu cevheri değerlendirmek için;

      a) Akıllı insan daima çalışacak zaman arar.

      b) Aklını iyi kullanamayanlar ise hep harcayacak zaman ararlar.

      c) Bu nedenle insan zaman canavarı olmamalı,

      d) Çünkü ömür telafisi olmayan bir sermayedir.

      e) En güzel zaman içinde bulunduğumuz zamandır ki o da dakiklik ve intibak gerektirmektedir.

      f) Bugün iyi değerlendirilmeden yarın hiç kazanılamaz.

      g) Eğer zamanın kulpları veya boynuzları olsaydı biri plan diğeri disiplin olurdu.

 

3) Zamanı;

      a) Ya yatırıma,

      b) Ya da nakite çevirmelidir, bu da önemli işleri öne almakla olur.

      c) Yoksa zaman harcandıkça yangın büyüyor, kayıp artıyor demektir.

      d) Zamanı kazanan birçok isteklerini gerçekleştirir ve yarınları kazanabilir.

      e) Zamanı kaybeden telafi etse bile çok azını kazanabilir çünkü kaybedilen zamanları taşa veya toprağa çevirebilseydik dağlar kadar büyük olduğunu görürdük.

 

4) Zamanı;

      a) İyi planlamalı ki kayıplar artmasın ve iyi kanalize etmeli ki düzenli bir hayat olsun,

      b) Lüzumsuz iş ve konuşma ile zaman kaynağını buzun erimesi gibi israf etmemeli,

      c) Kaybedilen mal ve para tekrar kazanılabilir ama kaybedilen bir dakikayı tüm dünyanın hazinelerini verseniz dahi geri getiremezsiniz.

      d) Boş zaman yoktur boşa geçirilen zaman vardır, ayrıca kararsızlıkla, karamsarlıkla veya lakaytlıkla çalınan bir zaman vardır.

 

5) Zamanı çalma veya kaybetme yöntemleri ise;

      a) Faydasız televizyon programları,

      b) Sonraya bırakma alışkanlıkları,

      c) Fazla uyku ve sorumsuzca oyalanmalar,

      d) Boş konuşmalardan ileri gitmeyen toplantılar,

      e) Zevk ve eğlence peşinde koşmak,

      f) İstikrarsızlık ve kararsızlık,

      g) Davetsiz misafirlik,

      h) Duyguları kontrol edememe,

      ı) Hayır diyememe,

      i) Ayrıntılara önem verme,

      j) Hayıra zaman ayırmamak ve batıla dalanlarla dalmak,

      k) Yedek planların olmaması,

      l) Yaratılış amacının dışında yaşamak vs.

                                                                       

6) İnsan;

      a) Daima nefsini bir işle meşgul etmelidir.

      b) Yoksa nefis insanı meşgul eder ve zaman çabuk geçer.

      c) Kaybedilen bir saatlik zaman belki bir ömrü kaybettirebilir. Bu nedenle;

                  a) Zamanı kontrole almalı yoksa stres o kişiyi kontrolüne alır,

                  b) Gerekli işlere zaman ayırmak için daima bilgi, belge, tecrübe, liste, çalışma takvimi, ulaşım aracı, elektronik aletlere vs. sahip olmalıdır. Yoksa araba varken yürümek, bilgisayar varken elle yazmak, çamaşır makinesi varken elle yıkamak bir zaman kaybıdır.

                  c) Genellikle zaman geçerken çok sessiz gibi görünse de aslında çok gürültülü ve bulanık olarak akar. Tedbir alınmayan her şeyi yıkar ve ruhen viran eder.

                  d) Zaman deresinde boğulmamak ve mahşere doğru koşan zamana anlam kazandırmak için; okumaya, ibadete, çalışmaya, dinlenmeye, eş, dost ve akraba ziyaretlerine zaman ayırmalıdır.

 

7) Bir ırmaktaki aynı suda iki kere yıkanılamaz çünkü suyun akıp gitmesi gibi zamanda hızla akıp gitmektedir. Su, yangın, zaman ve ecel kimseyi beklemez. Dost ve hatır tanımaz. Bu nedenle hayatı iyi ayarlamalıdır.

 

8) İslam, vakti yakalama dinidir çünkü ibadetlerin hepsi de zamanlıdır.

 

9) Kahraman, zamana esir olan değil bilakis zamanı zapt ederek zamana ve tarihe yön verendir.

 

10) Tarih göstermiştir ki zaman düşkünleri altın düşkünlerinden daha kazançlı çıkmışlardır çünkü kaybedenler zamana gerekli değeri vermemişlerdir. Biz de altın tozlarından çok zaman parçacıklarına bile önem vermeliyiz ve dakiklik kazanmalıyız.

 

11) Hayat ilk ve son sermayedir bu nedenle zaman kaybına gelmez, her başarı için mutlaka adım atmak gerekir. Fakat emelleri çok olanların ecelleri geldiği halde istekleri bitmemektedir.

 

12) Hep olumsuz tavırla geleceklerine set çekenler, erteleyenler hep elenmişlerdir. Çünkü bilmek yetmez basiretli eylem gerekir.

 

13) Hayatı daima son saatin nefesleri gibi değerlendirmelidir. Bu sayılı nefesleri bilinçli Müslüman; ibadet, ilim, infakla değerlendirirken, inanmayan karanlıktaki zavallı; çılgınca eğlenerek geçirmeyi bir kazanç zanneder.

 

14) Zaman israfı kan kaybı gibi tehlikelidir ama dinlenme ile zaman israfını ayırt etmesini de bilmelidir.

 

15) İş ve ibadetten alıkoyan uyku bile bir israf ve şerdir. Çok uyuyanların ömrü bereketsiz olur. Bu nedenle erken kalkarak zaman kazanmalıdır. Çoğunlukla ilim sahipleri başarılarını seher vaktindeki çalışmalarına borçludurlar.

 

16) Zaman geçtikçe sevinilse de zaman ömrü içten içe bitirmektedir.

 

17) Zamanım yok derken iyi ölçmeli ki; önemsiz bir iş önemli işlerin ve fırsatların kaçmasına sebep olmasın.

 

18) Dün geçti ve öldü, yarın ise doğmadı ve gelmedi, önemli olan bugünü kurtarmak değil, bugünü iyi değerlendirmek ve yarına iş bırakmamaktır. Ama yarını da planlamak gerekmektedir. Çünkü yarının da kendine göre işi olacaktır.

 

19) Dikkat edersek; hırsızlar genellikle bir veya birkaç kere para ve malımızı çalarlar ama sık sık zamanımızı çalanlar çok şeylerimizi götürürler belki hayatımızı da.

 

      Zaman toprağa benzer ki ya iş ya ibadetle ne kadar iyi kullanılırsa o kadar verimli olur. Çünkü eriyen zamanı verimli kullanmak farklı bir sanattır. Bu sanatta daima zamanı daha iyi nasıl değerlendirebilirim diye sormak, daha güzel yaşamak, çalışmak, zamanla yarış yapabilmektir. Ama bu yarışı en iyi değerlendirenlerin hayırda öne geçenler olduğu da unutulmamalıdır.

 

Her türlü madde ve manaya sahip olan fakat 1650 yıllarından beri etkin olan Sebataistlerin ihaneti neticesinde zamanın gerektirdiği üstün teknolojiye sahip olamayan Osmanlı, Batı karşısında mağlup olmuştur. Batı hala ilerledikçe bizimle mesafe sürekli açılmaktadır. Bunun için çağın gerektirdiği teknolojiyi yapmamak büyük bir zaman kaybıdır. Batı karşısında hantal teknolojiye sahip olan Sovyet’ ler de aynı nedenle yıkılmıştır.

 

Sonuç olarak;

1) Çalışmayı ve dinlenmeyi iyi bilmelidir.

2) Dinlenme veya tatil adına da zaman israf edilmemelidir.

3) Genellikle zamanı üretime kullanmalı çünkü kaybedilen itibar da zaman da geri gelmemektedir.

4) Vakti geçirmek veya öldürmek için değil zamanı para gibi iyi kullanmak için zaman bilinci ile donanmalıdır.

5) Eğlence ve oyunla geçirilen zaman kaybolmuş gibi görünse de hayatın geçiş noktalarında insanın önüne geçilmez engeller örerler.

Çünkü her boşa geçen gün kaybolmuş fırsatlarla doludur.

İnsan her zaman neyi, niçin, ne zaman yapması gerektiğini bilerek zamanını iyi yönlendirmeli ve buna ilaveten özellikle akan ırmakta, eriyen buzda, yanan mumda paralel olarak ömrünün azaldığını da görebilmelidir.