KONUYU OKU
ARAŞTIRMALAR (GÜNCEL KONULAR)
38- Allah Dostlarının Özellikleri

ALLAH DOSTLARININ ÖZELLİKLERİ

 

Yunus 62 / 215 - Biliniz ki Allah’ın velileri için hiç bir korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır. 63- Veliler, o kimselerdir ki Allah’a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar. 64- Onlar için dünya hayatında da (Kur’an’ın ve Peygamberin haberleriyle) ahirette de (cennet’le) müjdeler vardır. Allah’ın kelimelerinde (verdiği sözlerde) asla bir değişme yoktur. İşte bu (cennetle müjdelenme), en büyük kurtuluştur.

           

Tevbe 116 / 204 - Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

 

Vakıa 11- İşte onlar (o öne geçenler) mukarrabin (Allaha yakın kılınan kimseler)dir.        

 

Allah dostları ilim, iman, ihlâs, sabır, tecrübe,  sevgi,  hicret ve cihad potasında öyle pişerler ki aralarına hiçbir kan ve menfaat bağı olmadan birbirlerini sadece Allah için severler;

 

1) Yalnız Allah’ a rükû ve secde etmekten nasihatten ve cihattan zevk alırlar.

 

2) Kur’an ehli olurlar, doğruluk ve doğru sözden ayrılmazlar, hakkı hak, batılı da batıl olarak bilirler.

 

3) İnfak ve iyilik edemeyince üzülürler ve hayırda daima ön saflarda yer alırlar.

 

4) Nefis terbiyesine devam ederler ve iyilikleri ile tanınırlar ve hürmet görürler. Onları görenler hep ahireti hatırlar veya düşünürler.

 

5) Kim Allah’ a inanır ve ondan korkarsa Allah’ ın da onun işini kolaylaştıracağına ve bir çıkış yolu vereceğine inandıkları için

a) Toplumun ıslahı ve kötülüğün önlenmesi için çalışırlar ve hiçbir zorlukta pes etmezler.

b) Çalışmaları ve gelirleri engellenmeye çalışılsa bile rızıklarından asla şüphe etmezler.

c) Bir tehlike ile karşılaştıklarında panik yapmadan soğukkanlılıkla Allah’ a sığınırlar ve gerekli mücadeleyi verirler.

d) Bir felaket anında kendileri için değil başkaları adına üzülürler veya gözyaşı dökerler.

e) Allah ve Resulüne duyduğu iman ve sonsuz sevgiden, ayrıca Yunus 62 “Allahın dostları için korku yoktur ve mahzun da olmayacaklar” ayetinden dolayı ölüm meleklerinin gelmesinden, kabirde sorgulanmaktan pek korkmazlar.

f) Allah’ a olan sevgi ve güvenmelerinden af ve merhamet beklentilerinden dolayı kıyamet gününde rahmete layık görülme umudu taşırken bile endişeye düşmezler.

g) Yukarıdaki beklentilerle yalnız Allah için sever, Yalnız Allah için buğz ederler, asla riya yapmazlar, toplumun kokuşmasından rahatsız olurlar ve mücadelelerinde kararsızlığa düşmezler.

h) Her zaman için yalnız ve yalnız Allah’ ın sevmemesinden korkarlar.                     

 

Sonuç olarak:

Bu büyük insanlar dünya hayatını iş ve ibadet zamanı olarak gören ve dinlenmeyi ve eğlenceyi ahirete bırakan kimselerdir.