KONUYU OKU
19. İBADETLER
Zekât

           C) ZEKÂT

 

1) Zariyat 19 / 520 - Onların mallarında dilenci ve yoksulun bir hakkı vardır.

 

Zenginlerin mallarında;

      a) İsteyen veya isteyemeyen fakirin hakkı vardır.

      b) Zenginin görevi her yıl bu fakirin hakkı olan zekatı vermek, malını temizlemek ve helal lokmaya ulaşmaktır.

 

2) Rum 39 / 407 - ... Allah’ ın rızasını dileyerek ne zekât vermişseniz işte (sevap ve mallarını) kat kat arttıranlar o zekât verenlerdir.

 

Allah zekât verenlerin hem mallarını hem de sevaplarını arttıracağını müjdelemektedir.

 

3) Tevbe 60 / 195 - Sadakalar (zekâtlar) Allah’ tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslam’ a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere ve yolcuya mahsustur. Allah pekiyi bilendir, hikmet sahibidir.

 

Allah’ ın bir emri olarak zekât;

      a) Yoksullara,

      b) Düşkünlere,

      c) Zekât toplayan görevlilere,

      d) İslam’ a ısındırılacak olanlara,

      e) Kurtulmaya çalışan kölelere,

      f) Borçlulara,

      g) Mücahitlere,

      h) Yolculara verilir.

  

ZEKÂTIN ARKA PLANI

 

1) Zekât malındaki isteyen veya isteyemeyen hak sahibinin hakkını vererek sahip olduğu malı (ilahi emanetleri) korumadır.

 

2) Zekât;

      a) Bir iyilik değil bir borcu vermedir,

      b) Bunu vermemek başkalarının haklarına tecavüzdür.

      c) Fakirin hakkı olan zekâtı vermemekle insanlar;

                  a) Hem insanları saptırıp hem de onların mallarından yiyen papaz ve hahamların tavrına benzemiş olacaklarını,

                  b) Bu nedenle onlarla benzer azaba düşeceklerini de önceden düşünmelidirler.

 

3) Zekât;

      a) Veren borcunu vermenin mutluluğunu yaşarken,

      b) Alanda sıkıntısını giderebileceğinin mutluluğunu duyar,

      c) Vermemek toplumun dengesinin bozulmasına ve anarşiye,

      d) Vermek ise zengin ve fakir arasında sevgiyi yayarak manevi bir sigorta ile toplum barışının korunmasına ve yaşam standardının yükselmesine sebep olur.

      e) Bundan dolayı toplumdaki emniyet ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunur.

      f) Boğulan bir adama uzatılan can simidi ne ise zekâtta yoklukla bunalmış fakire uzatılan bir nevi can simididir.

      g) Bağ ve bahçenin yıllık bakımla budanması ve aşılanmasıyla daha bereketli bir ürün alınması gibi zekâtla da malı bereketlendirmelidir.