KONUYU OKU
19. İBADETLER
Oruç

B) ORUÇ

 

Bakara 183 / 27 - Ey mü’minler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı, olur ki korunursunuz.

Oruç;

      a) İnananların yasaklardan sakınmaları ve imanlarını korumaları için önceki ümmetlere farz kılındığı gibi İslam ümmetine de farz kılınmıştır,

      b) Haramlardan, şüphe ve şüphelilerden ve şirkten korur,

      c) İhlâslı hareket ettirir,

      d) Oruç tutmak yaratılış amaçlarından birini yerine getirmektir,

      e) Ayrıca nefis terbiyesinde de oruç tutmanın çok büyük bir rolü vardır.

 

R. Salihin C 3- S 18- No 1213 ( Buhari - Müslim ) Ebu Hureyre (r.a)’ den Bir adam peygamberimize gelerek: “Ya Resulullah! Bana bir amel söyle ki cennete girmeme sebep   olsun“ dedi. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: Allah’ a ibadet edersin, ona hiçbir şeyi eş tutmazsın, namazı dosdoğru kılar, farz olan zekâtı verir, ramazan ayında oruç tutarsın buyurdu. Adam “ Nefsim kudret elinde olan Allah’ a yemin ederim ki bunun üzerine bir ilavede bulunmam “ dedi. Bu adam dönüp gidince Peygamber (sav): “ Cennetlik bir adama bakarak mesut olmak isteyen bu adama baksın “ buyurdu.

 

TÜM KUSURLARI YAKIP KAVURMA VE İYİLİKLERİ DİRİLTME ANLAMINA GELEN

RAMAZAN AYININ ARKA PLANI

 

Ramazan ayında tam olarak oruç tutan mü’minlerin şeytanları bağlandığı için; 

1) Her yönü ile Allah’ a engelsiz bir hicret ve yolculuk,

2) Ruhun onarımı, donanımı ve manevi gıdalara doyumu,

3) Allah ile sürekli bağ kurma, her yönü ile yenilenme,

4) Sadakati ispat ve şükrü artırma,

5) Allah’ ın Samet isminden yararlanma,

                   a) Müstağnilikten uzaklaşma,

                   b) İhtiyaçlarında kendi nefsine müslümanları tercih etme,

6) Nefis terbiyesinin hızlandığı ve hayatın anlam kazandığı,

7) Vesveselere karşı kendini koruma ve mevcut kusurlarını temizleme,

8) Münafık veya fasık özelliklerinden kaçma,

9) Toplum ve nefsin baskılarından bir kurtuluş, 

10) Dayanışma, yardımlaşma, fedakârlık ve mutlu etme yarışı,

11) Gün boyu yeme-içme oburluğundan kurtulma ile zaman ve diğer israfların önlendiği,

12) Nimetin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı ve cömertliğin arttığı,

13) Zenginlerin yoksulu düşündüğü ve zekât borcunu vermek için fakirleri aradığı,

14) İbadetin zorluklarına ve günahlara karşı sabır, ayrıca hayır yarışı yapma,

15) Günah dikenlerini temizleyip hayır fidanları dikmektir.

16) Camideki birlik ve huşuyu dışarıdaki yaşantısına aynen taşıma,

17) Önce ramazan, sonra bayram hazırlıkları için ekonomik ve sosyal hareketlilik,

18) Yardımlaşma ile oluşan sevgi, saygı ve iyilikle dostları hatırlama,

19) İslam’ ın yüce menfaatleri için kırgınların birbirlerini affederek barış ve bütünleşme, 

20) Sevginin yayılmasından ötürü anarşiyi önleme,

21) Sevapça en büyük tedarik etme zamanıdır.

 

Sonuç olarak Kur’an’ ın bu ayda inmeye başlaması nedeniyle;

a) Ramazan ayı adeta bir okul,

      b) Âlimler tebliğde, eğitim ve öğretimde birer yarışçı,

      c) Oruç tutan mü’minler birer öğrenci,

      d) Yaptıkları hayırlar da birer notlarıdır.

      e) Gönül ister ki inananlar amellerinin hepsinden pekiyi alsınlar.

 

Her zaman olduğu gibi özellikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu ayda örnek ve sağlıklı bir toplum oluşması için sohbetlerle, ziyaretlerle, toplu iftarlarla, hediyeleşmelerle manevi atmosfer yükseltilmelidir.

 

ORUCUN ARKA PLANI

 

1) Tekrarlarsak oruç;

      a) Nefse açlığı tattırarak takvaya ulaştıran basamaklardan biridir.

      b) İhlaslı bir yaşam sınavıdır.

                                                           

2) Verimli bir ekim yapmak için tarlayı temizleme gibi oruçlu ve abdestli bir hayat da hayırlı işler yapmak ve Allah’ ın sevgisini kazanmak için kalbi temizleme hareketidir.

 

3) Oruç hikmeti ile;

      a) Hem ruhu, hem de bedeni dinlendirir, hem de manevi bir ameliyattır,

      b) Tutanlar için şeytanın etkileme gücünü önler, maddi ve manevi sağlığını ise arttırır,

      c) Çünkü oruç günahlara karşı bir kalkan ve yerine göre koruyucu bir kaledir.

 

4) Oruç her an Allah’ ı hatırlama yanında;

      a) Açlığı ve bitkinliği tatmadır,

      b) Her fırsatta açları ve çaresizleri hatırlamadır,

      c) Onlarla özdeşleşme ve pişmedir,

      d) Bu nedenlerle acıkmayacak şekilde değil de acıkacak şekilde sahur yapmalıdır. Bu şekilde yapmanın hikmeti de;

                  a) Nefsin firavunlaşmasını önler,

                  b) Vücudu temizler,

                  c) İhtiyarlamayı geciktirir,

                  d) İnsanı ihsan sahibi eder.

 

5) Oruç;

      a) Yalnız aç kalma değil bilakis iradeyi güçlendirmedir,

      b) Göz, kulak, burun, ağız, kalp, el, ayak vs. ile tutarak tüm organlarla haramlardan, şüphelilerden ve şirklerden sakındırarak kendini korumadır.

 

6) Oruç insanı ihsana ve yakine (Allah’ ı görüyormuş gibi riyasız ibadete ve makama) ulaştırır.

 

7) Oruç bir mucizedir. Çünkü diğer zamanlarda insanın yarım günde acıktığı kadar oruç olduğu günlerde bu kadar acıkmamaktadır.

 

8) Oruç;

      a) Nefsi öyle bir terbiye eder ki meleklere benzetir,

      b) Tekrar tekrar açları hatırlatır,

      c) İftar ile cennetteki ikramı da düşündürür,

      d) Böylece hem dünyadaki iftarın, hem de öbür âlemde olacak manevi ikramın mutluluğunu birlikte yaşattırır.

      e) Bu nedenle mü’minler orucu ne kadar iyi tutarlarsa oruçta onları o kadar iyi tutacak ve ateşten korunmalarına sebep olacaktır.

 

Orucun faydalarını özetlersek

Cehenneme siper olur,

Bedenin zikridir,

Gururu ve kibri götürür.

Sevabı çoğaltır,

Allah’ı hoşnut eder,

Cennete erken girmeye sebep olur,

Oruçlunun kalbi nurlanır, Allah’ın nuru ile bakar,

Günahtan korur,

Merhameti artar,

Nefse hâkim olur,

Sabrı ve olgunluğu artar.