KONUYU OKU
10. ALLAH’IN CC SEVDİKLERİ
Allah Dostlarının Özellikleri

ALLAH DOSTLARININ ÖZELLİKLERİ

 

Yunus 62 / 215 -  Açın gözünüzü! Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. 63) Onlar ki, iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. 64) Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur.

           

Tevbe 116 / 204 - Hiç şüphesiz, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, diriltir de, öldürür de. Size O'ndan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.

                                        

Allah dostları ilim, ihlâs, tecrübe ve sevgi ile iman potasında öyle pişerler ki aralarına hiçbir kan ve menfaat bağı olmadan birbirlerine sadece Allah için severler;

 

1) Yalnız Allah’ a rükû ve secde etmekten zevk alırlar.

 

2) Kur’an ehli olarak doğruluk ve doğru sözden ayrılmazlar. Hakkı hak, batılı da batıl olarak bilirler.

 

3) İnfak edemeyince üzülürler ve hayırda daima ön saflarda yer alırlar.

 

4) Nefis terbiyesine devam ederler ve iyilikleri ile tanınırlar. Onları görenler hep ahreti düşünürler.

 

5) Kim Allah’ a inanırsa Allah’ ın da onun işini kolaylaştıracağını inandıkları için;

a) Toplumun ıslahı için çalışırlar ve hiçbir konuda pes etmezler.

b) Gelirleri kesilse bile geçim sıkıntısından korkmazlar.

c) Bir tehlike ile karşılaştıklarında panik yapmazlar ve soğukkanlılıkla Allah’ a sığınırlar.

d) Bir felaket anında kendileri için değil başkaları adına üzülürler ve ağlarlar.

e) Allah ve rasulüne duyduğu iman ve sevgiden dolayı ölüm meleklerinin gelmesinden, kabirde sorgulanmaktan pek korkmazlar vs.

f) Allah’ a olan sevgi ve güvenmelerinden dolayı kıyamet gününde rahmete layık görülme umudu taşırken bile endişeye düşmezler.

g) Yalnız Allah için sever, Allah için buğzederler, toplumun kokuşmasından rahatsız olurlar. Mücadelelerinde kararsızlığa düşmezler.

h) Yalnız Allah’ ın sevmemesinden korkarlar.