KONUYU OKU
10. ALLAH’IN CC SEVDİKLERİ
Allah’ın Cc Sevdikleri

ALLAH’ IN CC SEVDİKLERİ

 

1) Al- i İmran 148 / 67 - ... Allah güzel iş yapanları sever.

 

Allah kendi yolunda mücadelede;

      a) Sadık ve sabırlı olanları,

      b) Mücadele uzasa bile zaaf ve gevşeklik göstermeyenleri,

      c) Düşmanlarına asla boyun eğmeyenleri,

      d) Taşkınlıklarımızı affet, bizi saptırma ve ayaklarımızı sabit kıl diyenleri,

      e) İnkârcılara karşı bize yardım et ve zafer ver diyenleri sözlerinden ve bu güzel hareketlerinden dolayı sevmektedir.

 

2) Bakara 195 / 29 - ... Muhakkak ki Allah iyilik ve ihsanda bulunanları (dürüstleri) sever.

 

Allah;

      a) Bir işi tam ve noksansız olarak yapanları,

      b) İşinin ehli olup hakkını verenleri,

      c) Görüyor gibi ibadet edenleri,

      d) Allah yolunda infak ederek cimrilikle kendisini tehlikeye atmayanları sevmektedir.

 

3) Al- i İmran 76 / 58 - Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa bilsin ki Allah sakınanları sever.

 

Allah kelimeyi şahadet getirirken verdiği söze sadık kalarak günahtan sakınanları, yani takvalı olanları, sevmektedir.

 

4) Hucurat 9 / 515 - ... Şüphesiz ki Allah âdil davrananları sever.

 

Allah müslümanlar arasındaki çekişme ve kırgınlıkları tatlıya bağlayarak adaletli olarak sonuçlandıranları sevmektedir.

 

5) Saf 4 / 550 - Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever.

 

Allah kendi yolunda mücadele için bakışlarını, duyuşlarını, düşüncelerini ve gönüllerini birleştirerek kardeşçe İslam’ a hizmet için omuz omuza verenleri sevmektedir.

 

6) Al- i İmran 159 / 70 - ...Gerçekten Allah kendine dayanıp, güvenenleri sever.

 

Allah kendi davası ve rızası için her türlü gerekli işleri yapıp;

      a) Hizmete koşuşturanlara varsa kusurlarını affederek ve yumuşak davranarak,

      b) Onlarla istişare yapıp karar verdikten sonra,

      c) Son bir gerekli tedbirleri de alarak gerisini kendisine bırakanları sevmektedir.

 

7) Bakara 222 / 34 - ... Şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri sever, pislikten arınanları da sever.

 

Allah;

      a) Koyduğu hayız ve diğer yasakları çiğnemeyenleri,

      b) Şirk, günah ve benzeri pisliklerden tevbe ederek nefsini arındıranları sevmektedir.

 

8) Al- i İmran 146 / 67 - ... Allah sabredenleri sever.

 

Allah;

      a) Savaşta, barışta ve ibadetlerde çektikleri ve içine düştükleri bütün sıkıntılara rağmen sabredenleri,

      b) Sebat için de dua edenleri,

      c) Kararlılıkla günahlardan kaçınmaya çalışan mü’minleri sevmektedir.

 

9) Al- i İmran 31 / 53 - Ey Resulüm! Şöyle de: Eğer siz Allah’ ı seviyorsanız hemen bana uyun ki, Allah’ ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Allah peygamberini sevip ona uyanları sever.

 

10) Mücadele 22 / 544 - Allah’ a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah ve Resul’ üne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah’ tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah tarafında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecekler de sadece Allah tarafında olanlardır.

 

Allah;

      a) Tüm toplum olarak en yakın aile ve akrabası da olsa küfrü tercih ediyorlarsa bunları değil de sadık müslümanları gönülden dost edinenleri sever.

      b) Dünya ve ahirette de kurtulacak olanlar da ancak bunlardır.

c) Bunun için dostluk, diyalog ve alışverişin farklı şeyler olduğunu bilmek gerekir.

 

11) Maide 54 / 116 - Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah onun yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ ı severler. Mü’minlere karşı yumuşak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve başları yukarıdadır. Allah yolunda mücadele ederler, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar (kınamaya aldırmazlar), bu Allah’ ın dilediğine verdiği bir lütfüdür. Allah’ ın lütfü (ihsanı) ve ilmi geniştir.

 

Kim İslam’ dan yüz çevirirse Allah onların yerine;  

      a) Kendisinin onları, onların da kendisini seveceği,

      b) Mü’minlere karşı yumuşak,

      c) Kâfirlere karşı onurlu,

      d) Allah yolunda koşuşturan,

      e) Kimsenin kınamasından etkilenmeyen bir kavim getirecektir.

      f) Kim İslam’ a yüz çevirir ve düşmanlık yaparsa bu şereften mahrum olacak, kim de bu onurlu özellikleri taşırsa Allah’ ın dostları olacaklardır.

 

12) Fecr 27–28–29–30 / 593 - Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbin’ e dön, (seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir (diyecek).

 

Allah;

      a) Verse de alsa da Rabbinden razı olanları,

      b) Yoksulu yedirmeye teşvik edenleri,

      c) Haram ve helale dikkat edenleri,

      d) Dünya malını kalbine koymayanları,

      e) Ahirete pişman olmayacak şekilde hazırlananları sevmektedir.

 

13) Tevbe 100 / 202 - İslam’ a ve dolayısı ile (cennete girişte) ileri geçerek birinciliği kazanan muhacirler ve ensar, bir de güzel amellerle onların izinde giden mü’minler (var ya) Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’ tan razı olmuşlardır.

 

Allah;

      a) Dinlerini yaşamak için güzel yurtlarını bile terk edenleri,

      b) Yine bu terk edenlere sahip çıkanları,

      c) Kıyamete kadar güzel amellerle bu yolda gidecekleri sevmektedir. 

 

14) Beyyine 7 / 598 - Doğrusu iman edip de salih ameller işleyenler, işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır. 8) Onların mükâfatı Rableri katında ağaçları altından ırmaklar akan Adn cennetleridir, içlerinde ebedi olarak kalacaklardır, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’ tan hoşnut olmuşlardır. İşte bu (mükâfatlar ve Allah’ ın rızası) Rabbinden korkanlara mahsustur.

 

Allah;

a) İman edip riyasız (kimseden övgü ve yergi beklemeden) amel edenleri,

      b) Azabından veya sevmemesinden korkanları sevmektedir.

 

15) Furkan 63 / 364- O çok merhametli Allah'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler). 64) Ve onlar ki, Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar. 65) Onlar ki, şöyle derler: Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. 66) Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır. 67) Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 68) Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

 

ALLAH CC KİMLERİ SEVMEKTEDİR? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Kendi yolundaki mücadelede koşuşturan ve başarılı olmak için dua ederek güzel iş yapanları,

2) İşinde ve cömertliğinde başarılı olanları,

3) İmanla Allah’ a verdiği sözlere sadık kalarak emirlerini yaparak yasaklarından kaçınanları,

4) Müslümanlar arasında adaletle barışı sürdürenleri,

5) Kenetlenerek Allah yolunda cihadı veya hizmeti sürdürenleri,

6) Her işin önce gereğini yapıp sonra da tevekkül edenleri,

7) Yasakları çiğnemeden yaşayanları ve varsa kusurlarına tevbe ederek uzaklaşanları,

8) Her türlü mücadelede, ibadette sabır ve sebat gösterenleri,

9) Allah’ ı sevdiği için Resul’ üne uyanları,

10) En yakını da olsa küfreden ve İslam’ la savaşanlarla dostluk yapmayanları,

11) Allah’ a olan sevgisinden dolayı mü’minlere yumuşak, kâfirlere karşı onurlu olanları,

12) Allah yolunda koşuşturan ve bu mücadelede kınanmaktan korkmayanları,

13) Her durumda Rabbinden razı olanları,

14) Muhtaçlara sahip çıkanları,

15) Haramlardan kaçınanları,

16) Malı putlaştırmayanları,

17) Azaptan korunacak şekilde ümit ve huzur içinde ölüme hazırlananları,

18) Allah için Mekke’ yi terk eden muhacirleri ve bu muhacirlere sahip çıkan ensarı ve bunları takip edenleri,

19) Rabbinin azabından korkarak imanla riyasız salih amel işleyenleri,

20) Allah’ın has kulları;

a) Cahillerle dalaşmayan,

b) Gecelerini ilim ve ibadetle geçiren,

c) Cehennem azabından Allah’a sığınan,

d) İsraftan ve cimrilikten kaçınan,

e) Allah’ tan gayrısına yalvarmayan,

f) Cinayet ve zinadan çok uzakta duran kimselerdir.