KONUYU OKU
8. CİNLER
Cinler

CİNLER

 

1) Rahman 15 / 530 - Cini de dumansız alevden, ateşten yarattı.

 

2) Zariyat 56 / 522 - Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

 

İnsanlar gibi cinler de kulluk için yaratılmışlardır. Bunu düşünmeli ve bu yaratılış amacının dışına çıkmamalıdır.

 

3) Cin 8 / 571 - Doğrusu biz (cinler) göğü yokladık; fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. 9) Hâlbuki (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor.

 

Cinler;

      a) Peygamberimizden önceki dönemlerde gökteki meleklerden haber dinlemek için özgürce hareket ederlerdi,

      b) Peygamberimizle birlikte gökteki meleklerden haber dinlemeleri sert bekçiler ve alev huzmeleri ile engellenmiştir.

 

4) Saffat 7 / 445 - Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk.

 

5) Cin 10 / 571 - (Gaybı) bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?

 

Cinlerin gaybı bilmedikleri;

      a) Hem kendi itiraflarından,

      b) Hem de Hz. Süleyman’ ın ölümünü bilememelerinden anlaşılmaktadır.

 

Not: Halk arasındaki cinlerin olacak olaylardan haber vermeleri ilgili şayiaların asılsız olduğu anlaşılmaktadır.

 

6) Ahkaf 29 / 505 - Hani cinlerden bir grubu Kur’an’ ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik, Kur’an’ ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) susun demişler, Kur’an okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. 30) Ey kavmimiz! Doğrusu biz Musa’ dan sonra indirilen, kendisinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik, dediler. 31) Ey kavmimiz! Allah’ ın davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah’ ta sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.

 

Cinlerden bir grup;

      a) Peygamberimizin okuduğu Kur’an’ ı kerimi dinleyerek iman ettikleri,

      b) Kendi kavimlerine de Ey kavmimiz!;

                  a) Doğrusu biz Musa’ dan sonra indirilen,

                  b) Kendisinden öncekini doğrulayan,

                  c) Hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik diyerek;

                  d) Allah’ ın davetçisine uyun,

                  e) Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın,

                  f) Ve sizi acı bir azaptan korusun diyerek tebliğde yer almışlardır.

 

7) Cin 19 / 572- Allah’ ın kulu ona yalvarmaya, (namaza) kalkınca neredeyse onun etrafında (onlar) keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi.

 

Peygamberimiz Allah’ a ibadet ve dua etmeye kalkınca rivayetlere göre;

      a) Müşrikler neredeyse üzerine çullanacaklardı.

      b) Oysa cinler dinleyebilmek için izdihama neden olmuşlardı.

 

8) Cin 12 / 571 - (Artık) şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz (cinler) yeryüzünde bulunsak da Allah’ ı aciz bırakamayacağız, başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. 13) Doğrusu biz o hidayeti (Kur’an’ ı) işitince ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık ne bir (ecrinin) eksikliğe uğratılmasından ne de haksızlık edilmesinden korkar. 14) İçimizde       (Allah’ a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır.

 

Cinler itirafla şu gerçekleri ifade etmişlerdir;

      a) Yeryüzünde bulunsak da Allah’ ı aciz bırakamayacağız,

      b) Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız,

      c) Doğrusu biz o Kur’an’ ı dinleyince ona iman ettik,

      d) Kim Rabbine iman ederse mükâfatında haksızlık edilmeyeceğini anladık,

      e) İçimizde Allah’ a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var,

 

9) Cin 15 / 572 - Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.

 

10) Araf 179 / 173 - Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır, onların kalpleri vardır onlarla kavrayamazlar, gözleri vardır, onlarla göremezler, kulakları vardır, onlarla işitemezler, işte onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.

 

Cinler ve insanlardan;

      a) Kalpleri ile hakkı kavrayamayanların,

      b) Gözleri ile gerçekleri göremeyenlerin,

      c) Kulakları ile hakkı işitemeyenlerin hayvanlar gibi hatta daha da aşağı olduğu için

      d) Cehennemlik oldukları haber verilmektedir.

      e) Bu duruma düşmemek için Allah’ a bol bol dua etmeli ve günahlardan sakınarak yaşamalıdır.

 

11) Nas 5 / 604 - Öyle bir şeytan ki; insanların kalbine vesvese verir 6) (O şeytan) cinlerden de olur, insanlardan da.

 

Görüntü ve sözleri ile insanın kalbine vesvese vererek inkâra, gaflete, kötülüğe çağıran şeytanın;

      a) Cinlerden de,

      b) İnsanlardan da olacağı bildirilmektedir.

 

12) Enam 112 / 141 - Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık, o şeytanlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını telkin ederler, eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurmakta oldukları yalanlarıyla baş başa bırak.

 

Allah her peygambere;

      a) İnsan ve cin şeytanlarını düşman yapmıştır,

      b) Ayrıca o şeytanlar ve takipçileri taraftar kazanmak için insanları da yaldızlı laflarla (para, makam, şöhret, kadın vaadinde bulunarak) zayıf noktalarından yaklaşarak aldatırlar.

 

13) Cin 6 / 571 - Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı, onların taşkınlıklarını arttırırlardı...

 

İnsanlardan bazılarının cinlerin bazılarına sığındıkları böylece o cinlerin;

      a) Kibrinin,

      b) Azgınlıklarının artmasına sebep oldukları bildirilmektedir.

 

14) Neml 17 / 377 - Bir de Süleyman’ a cinlerden, insanlardan, kuşlardan ordular toplandı, bütün bunlar sevk ve idare ediliyordu.

 

Hz. Süleyman’ ın emrinde insanlardan, kuşlardan olduğu gibi gerçek özelliklerini ancak Allah’ ın bildiği cinlerden de oluşan orduları vardı. 

 

15) Sebe 12 / 428 - Süleyman’ ın emrine de rüzgârlar verdik. (Hz. Davut o rüzgârla) sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık yol alırdı. Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık, hem Rabbinin izni ve idaresi altında cinlerden çalışanlar da vardı, içlerinden kim emrimizden ayrıldı ise ona cehennem azabından tattıracağız. 13) Cinler Süleyman’ a kalelerden, heykellerden, havuz gibi çanaklardan, yerinden oynamayan sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Ey Davut ailesi!  Bu nimetlere şükretmek için çalışın, kullarım içinde şükreden azdır. 14) Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onlara Süleyman’ ın öldüğünü sadece (yaslandığı) değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi, Süleyman yere yığılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap (yaptıkları o zor iş) içinde kalmazlardı.

 

Hz. Süleyman’ ın ve Hz. Davut’ un emrinde;

      a) Hem inşaat alanında,

      b) Hem de madeni döküm alanında cinlerin çalıştırıldığı haberi verilmektedir.

 

16) Neml 39 / 379 - Cinlerden bir ifrit Hz. Süleyman’ a sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm, gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi.

     

Cinlerden bir ifrit Hz. Süleyman’ a sen makamından kalkmadan;

      a) Ben Belkıs’ ın sarayını sana getiririm,

      b) Gerçekten bu işe gücüm yeter,

      c) Ve bana güvenebilirsiniz demesiyle,

      d) Allah’ ın bazı cinlere böyle bir gücü veya lütfü verdiği anlaşılmaktadır.

 

Cinlerden;      

      a) İnananların müslüman olduğunu ve insanlara zarar vermeyeceklerini,

      b) İnanmayanların ise şeytanın ordusu olacağını ve insanlara zarar verebileceğini bilmeli ve onların şerrinden de Allah’ a sığınmak için Euzu besmele ile dua etmelidir.

 

CİNLER HAKKINDA NASIL BİR KARARA VARMALIYIZ? SORUSUNA

BU AYETLER IŞIĞINDA CEVAPLAR

 

1) Ateşten yaratılmışlardır,

2) İnsanlar gibi kulluk yapmakla sorumludurlar,

3) Gök kapılarını aşamazlar ve gaybı ve gelecekte olacak olayları bilemezler,

4) Bir grubu peygamberimizin okuduğu Kur’an’ ı dinleyerek iman etmiş ve kavimlerine de anlatmışlardır,

5) Allah’ ı aciz bırakamazlar, başka yere kaçıp da kurtulamazlar,

6) İçlerinde iman edenlerde var, isyan ederek hayvanlardan daha aşağı düşenler de,

7) İçlerinde insanlara vesvese vererek, yaldızlı laflarla şeytanlık yapanlarda var,

8) İçlerinde peygamberlere düşman olanlar da var,

9) Bazı insanların sığındığı için taşkınlığı artan cinler de vardır,

10) Hz. Süleyman Allah’ ın izniyle bazı cinlere işçilik ve askerlik yaptırmıştır.