KONUYU OKU
39. TEBLİĞ
Tebliğ Yapmak İsteyen Bir Mümin İçin Sosyal Yaklaşımlar

C) TEBLİĞ YAPMAK İSTEYEN BİR MÜMİN İÇİN SOSYAL YAKLAŞIMLAR

 

1) Allah’a, Resul’üne ve mü’minlere karşı yaklaşımı;

 

1) Maide 55 / 116 - Sizin veliniz ve yardımcınız ancak Allah’ la onun peygamberidir, bir de iman edenlerdir…

 

İnananlar müslümanların velisinin, sahip çıkanın veya yardımcısının Allah, Resulü ve mü’minler olduğunu hiçbir zaman unutmamalı, sevgi, saygı ve sahip çıkmada kusur etmemeli ve daima minnet duymalıdır.

 

2) Ahzab 6 / 417 - Peygamber mü’minlere kendi canlarından daha yakındır...

 

Bu ayeti düşünerek ve peygamberi hakkı ile tanıyarak peygambere karşı yakınlık ve çoşkulu bir sevgi duymaya çalışmalıdır.

 

3) Ahzab 21 / 419 - … Size Allah’ ın Resulünde Allah’ ın hoşnutluğunu sağlayan, takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır.

 Bunun için peygamberimizi tüm yönleri ile iyi tanımalı ve örnek almalıyız.

 

2) Kur’an’ a karşı yaklaşımı;

 

Bakara 2 / 1 - O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur, o (muttakiler) sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir.

 

 Tekrar tekrar Kur’an’ ı inceleyerek, yol gösterici olarak yalnız Kur’an’ ı alacağız ve ondaki işaretlere göre yol alacağız.

 

3) Dünya ve ahirete karşı yaklaşımı;

 

Kasas 77 / 393 -  ... Allah’ ın sana verdiği mal ile ahiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma...

 

Tebliğci dünya ve ahiret dengesini bozmamalı, her iki alanda da başarılı olmalıdır.

 

4) Ebeveyne karşı yaklaşımı;

 

1) İsra 23 / 283 - Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti, onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle 24) Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim küçüklüğümde nasıl beni yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara ( öyle ) rahmet et, diyerek dua et.

 Ebeveyne karşı daima şükranlarımızı ifade edip asla usanç göstermeyeceğiz.

 

2) Lokman 15 / 411 - Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarsa onlara itaat etme, onlarla dünya daiyi geçin, bana yönelenlerin yoluna uy, sonunda dönüşünüz ancak banadır…

 Tüm sevgi ve saygımıza rağmen bâtıl bir yola çağırırsa kırmadan reddedip onu da   Allah’ ın yoluna çağıracağız.

 

5) Allah’ a, insanlara ve diğer canlılara karşı yaklaşımı;

 

Nisa 36 / 83 - Allah’ a ibadet edin ve O’ na hiçbir şeyi ortak koşmayın; ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere (ve elinizin altındaki bütün canlılara) iyilik (edin!) Şüphe yok ki Allah, kendini beğenen ve çok öğünen kimseleri sevmez.

 

Yalnız Allah’ a ibadet, ebeveyne saygı, yakınlara iyilik ve yardım etmemize rağmen gururdan da son derece kaçınacağız.

 

6) Şeytanın vesveselerine karşı yaklaşımı;

 

Araf 200 / 175 - Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah’ a sığın çünkü o işitendir, bilendir.

 

Her an Allah’ ı anarak ve hatırda tutarak şeytanın vesvesesine fırsat vermeyeceğiz.

 

7) Alacaklı olduğuna karşı yaklaşımı;

 

Bakara 280 / 46 - Eğer (borçlu) darda ise, bu yüzden genişleyinceye kadar (ona) mühlet verin! Eğer bilirseniz, (alacağınızı) bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

 

8) Genel olarak en yakınından en uzağındaki insanlara kadar yaklaşımı;

 

1) İsra 53 / 286 - Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler, (yoksa) sonra şeytan aralarını bozar.

 

Sözün güzelini söylemeyi bir alışkanlık haline getireceğiz.

 

2) Maide 54 / 116 - … Mü’minlere karşı yumuşak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve başları yukarıdadır, Allah yolunda mücadele ederler, dil uzatanın kınamasından korkmazlar…

 

Allah’ ın ideal gösterdiği kullardan olmak için tüm mü’minler ve tebliğciler;

      a) Mü’minlere yumuşak kalpli,

      b) Kâfirlere karşı onurlu olmalı,

      c) İslam’ i yaşayış ve mücadelede kimsenin kınamasına aldırış etmemelidirler.

 

9) Kötülüğe karşı yaklaşımı;

 

Fussilet 34 / 479 - İyilikle kötülük bir olmaz, (sen kötülüğü) en güzel bir şekilde (iyilikle) önle, o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. 35) Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.

 

Kötülüğü iyilikle engelleme ve iyilikle düşmanı bile dost yapabilme bahtiyarlığına ancak kararlı olarak sabredebilenler ulaşır. Bu nedenle sabır olmadan başarının gelemeyeceği bilinmelidir.

     

10) Sataşana karşı yaklaşımı;

 

Furkan 63 / 364 - Rahman’ ın (has) kulları öyle kimselerdir ki bunlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) selam derler (sataşmadan geçerler).

 

Tebliğ yapacak kişi tebliğini yapar ama hiçbir kimse ile el veya dil kavgasına girmez.

 

11) İkram ettiği insanlara karşı yaklaşımı;

 

İnsan 8 / 577 - Yemeğe olan sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler 9) (Sonra onlara şöyle derler) size ancak Allah rızası için yediriyoruz, sizden ne bir hediye isteriz ne de bir teşekkür.

 

Tebliğciler yalnız Allah’ ın sevgisini kazanmak için yemeğe ve mala olan sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirmeli ve buna karşı ne bir menfaat ne bir hediye ne de bir teşekkür bile beklememeli hatta yıllar geçse de başa kakmamalıdır.

 

12) İnfak, öfke ve kusura karşı yaklaşımı;

 

Al- i İmran 134 / 66 - (O takva sahipleri ki) bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.

 

Mü’min veya tebliğci;

      a) Bahane aramadan bollukta da, darlıkta da vermeli,

      b) Kızdığı zaman öfkesine hâkim olmalı,

      c) Kızdığı insanları affetmeli ki dünya ve ahirette emin olsun. 

 

13) Zan, gizli yön ve gıybete karşı yaklaşımı;

 

Hucurat 12 / 516 - Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının, çünkü zannın bir kısmı günahtır, birbirinizin gizli durumlarını merak edip araştırmayın, kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın, biriniz ölmüş haldeki kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan tiksindiniz, Allah’ a karşı gelmekten sakının. Allah tevbeyi çok kabul edici ve engin merhamet sahibidir.

 

Mü’min veya tebliğci;

      a) Kimseye kötü zanda bulunmaz,

      b) Kimsenin gizli durumlarını araştırmaz,

      c) Ölü eti sayılan gıybeti yapmaz,

            d) Allah’ a karşı gelmekten kaçınır,        

      e) Bir kusuru varsa geciktirmeden tevbe eder ve itibarını artırır.

 

14) İnfak edeceği mallara karşı yaklaşımı;

 

Al- i İmran 92 / 61 - Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe iyiye (cennete) eremezsiniz. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilendir.

 

Mü’min veya tebliğci;

      a) Yemediği gıdaları, artık kullanmadığı eşyaları vermemeli,

      b) Aksine iyi ve güzel gıdaları ve sevdiği yeni eşyalardan vermelidir.

 

15) Namazdaki kıyafetine yaklaşımı;

 

      Araf 31 / 153 - Ey Âdemoğulları! Her namazınızda süslü elbiselerinizi giyin, yiyin, için, israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

 

Mü’min veya tebliğci namaz için israfa varmayan fakat en güzel ve en temiz olan elbiselerini giymeli ve bu tavrı ile namaza verdiği önemi göstermelidir.

 

16) Tartışmalara karşı yaklaşımı;

     

Enfal 46 / 182 - Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz elden gider, bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

 

Mü’min veya tebliğci;

a) İslam’ ın kardeşlik bilinci ile hareket ederek güç ve kuvvetlerinin dağılmaması için çalışmalıdırlar. Zira bu bir erdemliliktir.

b) Bu amaçla kesinlikle kırıcı ve dağıtıcı çekişmelerden de kaçınmalıdırlar.

c) Yoksa düşmana yardımcı olmuş olur.

 

17) Kırgınlıklara karşı yaklaşımı;

 

Hucurat 10 / 515 - Mü’minler (dinde) ancak kardeştirler, onun için (ihtilaf ettikleri zaman) iki kardeşin aralarını düzeltin ve (Allah’ ın emrine muhalefet etmekten) sakının ki merhamet olunasınız.

 

Mü’min veya tebliğci;

      a) Kardeşliği korumalı,

      b) En küçük ihtilafta dahi arayı hemen düzeltmeli,

      c) Küskünlüğü sürdürmemelidir.

      d) Yoksa öfke, kin, nefret artar ve azgınlığa dönüşebilir.

 

18) Evlere girme yaklaşımı;

 

Nur 27 / 351 - Ey iman edenler! Kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip, izin almadan ve selam vermeden girmeyin, bu sizin için daha hayırlıdır, olur ki düşünür hikmetini anlarsınız.

 

Mü’min veya tebliğci İslam kardeşleri ile ne kadar samimi olunursa olunsun onların evine izinsiz ve selamsız girmemelidir. 

 

19) Selam, önem ve nezakete karşı yaklaşımı;

 

Nisa 86 / 90 - Bir selam ile selamlandığınız zaman artık siz ondan daha güzeli selam verin veya aynı ile mukabele edin…

İslam kardeşine selamı çoşkulu bir şekilde vermeli, acı ve mutluluğunu paylaşmalıdır.

 

20) Yardım veya bilgi isteyene karşı yaklaşımı;

 

Duha 9 / 594 – Yetime gelince zulmetme 10) Dilenciyi de azarlama.

İster yetim, ister dilenci, ister öğrenci olsun imkân dâhilinde yardımcı olunmalı, olunamıyorsa tatlı bir dille gereken ifade edilmelidir.

Bu türde yardımı ancak olumlu bir duygu içinde olanlar, becerikli ve kendilerine güveni yüksek olanlar yapmaktadır.

 

21) Görev verirken dikkat edilecek yaklaşım;

 

Bakara 286 / 48 - Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder (yükümlü tutar).

Müslümanlar herhangi birisine bedeni, fikri, ekonomik veya zaman bakımından kesinlikle gücünün üzerinde bir sorumluluk yüklememelidir.

 

      22) Hayatına yöne verecek kararlara yaklaşımı;

 

      Şura 38 / 486 - Onların işleri aralarında şura iledir.

      Telafisi mümkün olmayacak zararlara düşmemek için işlerini ortak kararla yürütürler. İştişare olmazsa nefis ilahlaşır, azgınlaşır, firavunlaşır ve zulme başlar.