KONUYU OKU
33. FİRAVUN, KARUN, BELAM VE KIYAMETE KADAR TAKİPÇİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Karun

B) KARUN

 

1) Kasas 76 / 393 - Karun Musa’ nın kavmindendi de onlara karşı azgınlık etti, biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluk zor taşırdı, kavmi ona şöyle demişti: Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. 77) Allah’ ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma, Allah sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et, yeryüzünde bozgunculuğu arzulama, şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. 78) Karun ise: O (servet) bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti, bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti, günahkârlardan günahları sorulmaz (Allah onların hepsini bilir). 79) Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar: Keşke Karun’ a verilenin benzeri bizimde olsaydı, doğrusu o çok şanslı dediler. 80) Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler: Yazıklar olsun size iman edip, iyi işler yapanlara göre Allah’ ın mükâfatı daha üstündür, ona da ancak sabredenler kavuşturulur. 81) Nihayet biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik, artık Allah’ a karşı kendisine yardım edecek avenesi olmadığı gibi, o kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. 82) Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor dilediğine de az, şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi, vay demek ki inkârcılar iflah olmazmış demeye başladılar. 83) İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz, (en güzel) akıbet takva sahiplerinindir.

                       

1) Karun;

a) Hz. Musa’ nın kavmindendi,

b) Paranın adeta sarhoş ederek önce imandan uzaklaştırdığı sonra azgınlaştırdığı ve şımarttığı bir insandı,

c) Hazinelerinin anahtarlarını güçlü, kuvvetli bir topluluk zor taşırdı.

 

2) Allah’ ın sana verdiği gibi sen de Allah yolunda ver ve ahiretini kazanmaya çalış uyarılarına karşı Karun;

a) Bu malları Allah bana vermedi ki

b) Ben çalışıp kazandım, dedi.

3) Karun halkının karşısına büyük bir ihtişamla çıktığında;

a) Kimisi Karun’ a imrendi,

b) İlim verilenler de Allah’ ın sevabı onun malından daha hayırlı dediler.

c) Bizde bu âlimlerin görüşünü tercih etmeliyiz.

 

4) Allah Karun’ dan önce hem daha zengin hem de taraftarı daha çok olanları helak etmesi gibi;

a) Hem Karun’ un kendisini,

b) Hem de sarayını yerle bir etti.

 

5) Karun kendisini;

a) Savunacak,

b) Yardım edecek bir kimse de bulamadı.

 

6) Olayı görenler bir ibret nişanesi olarak Allah;

a) Dilediğine bol bol veriyor,

b) Dilediğinden de alıyor,

c) Demek ki inkârcılar kurtulamazmış dediler.

 

KARUN’ UN ARKA PLANI

            1) Karun;

a) Hz. Musa’ nın çok yakın bir akrabası olduğu rivayet edilir.

b) Hz. Musa’ ya önce iman etmişti,

c) Sonra zenginlik hırsı ve kıskançlığı yüzünden münafıklığa yeltendi.

d) Rivayetlere göre;

                  a) İsrail oğulları içinde Tevrat’ ı en iyi okuyan kimselerdendi, 

                  b) Kimya ve ticaret sahalarında da çok bilgili olduğuna dair kayıtlar vardır.

 

2) Karun, İsrail oğullarının başında;

a) Firavun’ un bir görevlisi olarak bulundu,

b) Halkına karşı zalimlik ve taşkınlık etti,

c) Bir taraftan servetiyle diğer taraftan ilmi ile öğünüyor ve şımarıyordu.

d) Ne var ki sonunda;

                  a) Ne ilmi ne de serveti fayda vermedi,

                  b) İnançsızlığı, gururu ve azgınlığı yüzünden helak olup gitmiştir.

                  c) Çünkü serveti onu;

                             a) Dünyaya daldırmış ve adeta sarhoş etmiş,

                             b) Dik kafalı ve tenezzül etmez bir yapıya sokmuştu. 

 

            3) Asr’ ı Saadetten bir örnek verirsek;

Salebe önceleri çok takva olmasına ve Allah bana verirse bende veririm demesine rağmen sonra malı ve parası çoğaldıkça imanı ve ibadeti azalmış, sonra gelen zekât ayetini reddetmiş, münafık olduğuna dair ayet gelince hiç uğruna başını topraklara vurmuştur.

 

            4) Bozguncu Karun kategorisinde yer alanlar;

            a) Kıyamete kadar helal, haram, faiz demeden kazananlar,

            b) Sahip olduğu her şeyini emanet ve imtihan için verildiğini unutarak;

                  a) Allah vermedi ben kazandım diyenler,

                  b) Allah’ ın lütfünü unutarak bu benim en doğal hakkım diyenler,

                  c) Fakirin de hakkını düşünmeyenler,

             c) Zenginliğinden dolayı toplumdan kopanlar,

            d) Halk açlık çekerken aç insanlara yukarıdan bakanlar,

            e) Sınırsızca eğlence ve israf içinde yaşayanlar,

            f) Hep malı ile öğünüp toplumu sömürenler,

            g) Varlığı ile ebedi kalacakmış gibi zevk ve sefaya dalanlar,              

            h) Malı Allah’ ın bir lütfü ve emaneti olarak görmeyenler,

            ı) Bu malın hesabını nasıl vereceğim diye endişe etmeyenlerdir.

           

            5) Karun kategorisine düşmemek için;

            a) Çalışmamızı ve sahip olduğumuz her şeyi Allah’ ın bir lütfü saymalı,

            b) Sahip olduklarımızdan dolayı hamd etmeli ama şımarmamalıyız.

            c) Şöyle çalıştım, böyle diploma aldım, emek sarf ettim diye hava atmamalıyız.